הגר"ח קנייבסקי מזהיר: חילול השם

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א השיב לשאלות שהועברו ע"י הרה"ג רבי אליהו פרידלנדר שליט"א, מנהל ת"ת תורת אמת: חילול השם שיגידו שבחורי ישיבה לא מקפידים על מגבעת וחליפה

הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)
הגרח קנייבסקי בירושלים, צילום דוד זר (125)

בברכתם של מרן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ובעידודם של ראשי הישיבות ומנהלי הת"תים נערך ע"י פרויקט שערי ישיבה, במסגרת פעילות המחלקה לילדים ולנוער 360 בעיריית בני ברק, פעילות כבירה להדרכה מעשית עבור מסיימי כתות ח' בבני ברק הנכנסים לעולמה של הישיבה הקטנה.

אתגר רוחני עצום עומד בפני התלמידים עם כניסתם לישיבה קטנה ודורש התייחסות מעמיקה ומקיפה. לא הרי ההתמודדות היומיומית במסגרת התלמוד תורה כגודל החשיבות שחובה עליהם לייחס למטרות הנעלות הניצבות בפניהם בישיבה הקטנה וההתמודדות עימן. ככל שתועמק ההכנה לקראת כניסתם להיכל הישבה קטנה, הן מבחינת הלימוד, ההנהגה, הרצון והכוונה להשקיע כל שבהם על מנת לגדול ולפרוח בכרם בית ד', כך תהיה הצלחתם גדולה וכבירה בע"ה.

בשנים עברו בימים כתיקונם התקיימו סדרת מעמדי הדרכה מרכזיים בראשות מרנן ורבן גדולי ישראל שליט"א, לאור המצב השנה בו לא ניתן לקיים כנסי הדרכה מרכזיים, הוחלט בעידוד ראש העיר הרב אברהם רובינשטיין, להפיק קונטרס הדרכה מעשי ומפורט בו קיבלו התלמידים את מיטב העצות והכלים כיצד לצלוח את המעבר לישיבה הקטנה ולהתעלות כראוי. חוברת ההדרכה כוללת גם משימות למילוי עצמי של התלמידים הנכנסים להגרלות על פרסים יקרי ערך בשווי אלפי שקלים.

החומר לגיליונות נקבץ מפיהם ומפי כתבם של חברי מערכת ההדרכה בפרויקט "שערי ישיבה", המחנך הרב פנחס ברייער שליט"א, הרה"ג רבי משה ברמן שליט"א ר"מ ישיבת דרכי משה ב"ב, הרב מיכאל זכריהו שליט"א ר"מ ישיבת ברכת יעקב ב"ב, הרב משה פרוכטר ר"מ ישיבת אחינו ומרבני תורה דיליה, המגיד הנודע הרה"ג מנחם שטיין שליט"א  הרב יצחק משה שטיין שליט"א ראש מכון מאירים ומשגיח בישיבת טל תורה ב"ב, הרב ישראל שטיינמץ, ר"מ בישיבת ויזניץ אלעד. שזכו ודבריהם עושים פירות, ורבים רבים הם שומעי לקחם אשר התענגו והחכימו בעצה ותושיה לעלייה וצמיחה במסגרת הישיבה. החוברת נערכה ביד אמן ע"י הרב יעקב אייזנשטיין מרבני ארגון תורה דיליה.

בראש הקונטרס הופיעו דברי ההדרכה שנמסרו ע"י מרנן ורבנן שליט"א לקראת כנסי ההדרכה בשנה הקודמת כפי שנמסרה למשלחת מנהלי הת"תים שהגיעו יחד עם נציגי הפרוייקט לקבל הדרכה וברכה לצערי הצאן.

פרויקט שערי ישיבה שע"י ארגון מאירים הפועל ע"י המחלקה לילדים ולנוער 360 בעיריית בני ברק פועל בקרב כתות ח' בתלמודי התורה במהלך החודשים האחרונים במסגרת התכנית התקיימו סדרות מפגשים לתלמידי כתות ח' בתלמודי התורה, העולים לישיבות הקד'. במהלך מפגשים אלו, קיבלו התלמידים ידע, כלים, ויכולות לצלוח בהצלחה את תקופת המעבר לישיבה, ולהפוך תקופת- מתח זו לחוויה מרוממת ומועילה.

מנהלי הת"תים ציינו לשבח את הפרויקט הנפלא הפועל באמצעות תוכנית 360 בעיריית בני ברק בניהולו של הרב שמעון קשש, סגן מנהל אגף החינוך, להרב יעקב ליכטמן – מפקח הפרויקט מטעם תוכנית 360, ולמנהל התכנית הרב יצחק משה שטיין מנהל מכון 'מאירים' ומשגיח בישיבת טל תורה.

כן הודו להרב יצחק פריימן, יועץ רה"ע ומנהל מחלקת קהילות וצעירים, להרב יהונתן ספרא מנהל אגף החינוך, להרב ראובן קורלנסקי – חבר וועדת היגוי של התוכנית 360 לילדים ונוער הפועלים להצלחת הפרויקט.

פרקי ההדרכה לצעיר הצאן

השואל: בחור שמציעים לו חברותא חלש יותר הוא לא רוצה קשה לו עם זה

האם הוא צריך ללמוד עם בחור חלש יותר?

מרן שליט"א: לא מחוייב אבל יכול לעשות איתו טובה

השואל: בחור שרוצה ללמוד לבד האם זה ראוי לעשות ככה ועד כמה

מרן שליט"א: תלוי הטעם למה לא רוצה חברותא?

השואל: הוא מספיק יותר. או שכשהוא לומד לבד יש לו פחות ניסיון של ביטול תורה זה פחות דיבורים של דברים בטלים.

מרן שליט"א: א' טענה..

השואל: לבחור יש זמן בצהריים למה כדאי לא להקדיש את הזמן ללמוד נביא או עוד בקיאות?

מרן שליט"א: מה שהוא רוצה אין שום נפקא מינה העיקר שילמד.

השואל: מה אנחנו כמנהלים יכולים לעמוד על הבחורים שינצלו מפגעי הזמן

מרן שליט"א: להתפלל.

השואל: האם צריך להקפיד שבחור ישיבה ילכו עם כובע וחליפה ברחוב.

מרן שליט"א: תלוי אם לא יהיה חילול השם

השואל: היכי דמי חילול השם

מרן שליט"א: שיגידו שבחורי ישיבה לא מקפידים.

מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שליט"א: אמר כי "ישנה חשיבות להכנה לשיעור ללמוד היטב כמה פעמים את הגפ"ת ללא מפרשים כדי שעיקר הסוגיא יהיה נהיר וברור, כמו כן חשיבות ההשקעה בשמיעת השיעורים והחזרה עליהם. במסירת השיעורים נכון למסור באופן שכל התלמידים יבינו".

כמו כן אמר "אם תלמיד מרגיש קושי בתחילת דרכו עליו לגשת ולהתייעץ עם המחנכים שלו מהת"ת, ניתן גם לפנות למשגיח לקבלת עצה והדרכה, העיקר לא להתמודד לבד אלא לשתף ולמצוא בפני מי לשיח את הקשיים כמאה"כ דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים"

הגאון הגדול רבי שמעון בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה הביא בדברי ההדרכה "על כל תלמיד שעולה לישיבה, לזכור היטב את דברי חז"ל 'יגעת ומצאת תאמין', למרות שבתחילת הדרך בישיבה עלולים לצוץ קשיים, החכם עיניו בראשו ויודע להתגבר על המכשולים להתייגע כדי שנוכל למצוא אח"כ את האור הגנוז בתורה. בישיבה מתחילים שיעור א' ולא ממשיכים כתה ט' כיון שזה דבר חדש לגמרי אין  קשר למה שהיה עד עתה, ניתן לפתוח דף חדש, להתייגע בתורה ולגדול לבן עלייה".

כ"ק האדמו"ר מסטריקוב שליט"א: "הזמן עובר במרוצה, וברגע אחד כבר יוצאים מהישיבה הקטנה, בחור צריך להיות חכם הרואה את הנולד, כדאי' ב'ישמח משה' עה"פ "יום ליום יביע אומר וכו", דביום שהיצר התגבר על יהודי וביטל את זמנו לריק, ביום שאחר כך כבר מתחרט היהודי על מעשיו שביטל את זמנו ביום האתמול, אל תמתין ליום המחר שתתחרט על יום האתמול, על בחור לדעת להיות חכם כעת עוד לפני שמתחיל את חוק לימודיו בישיבה הקטנה, ולנצל את הזמן היקר שיש בישיבה קטנה".

כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א: "תלמיד צעיר הוא כמו כמו עץ צעיר בשלבי הצמיחה, וצריך להשקות אותו הרבה, עד שנהיה שתיל, עוד מים ועוד מים. צריך הרבה סבלנות בשביל להצליח. ככה זה גם בישיבה, א"א ביום הראשון להבין הכל, לאט לאט עם הרבה סבלנות, משקים עוד ועוד, מתאמצים ומצליחים. וכן צריך לדעת לא ללכת ולהרחיק על דברים גדולים מיד בהתחלה, שלב אחר שלב לעלות ולהתעלות, עד שתגדלו ותצליחו".

תגובה אחת
  1. חילול ה'???! הגזמה ברמה של קנאות חסרת בושה ומעצורים

השארת תגובה