בויז'ניץ פתחו את 'זמן אלול'

כנס "שאו שערים" עם פתיחת שנת הלימודים לתלמידי ה'מכינה לישיבה ויז'ניץ אלעד'. בברכת האדמו"ר – על ידי בנו ושליחו הרה"צ רבי יעקב מרדכי האגער

עם פתיחת שנת הלימודים החדשה, ב'מכינה לישיבה ויז'ניץ אלעד', שנה גורלית ומשמעותית להחדרת יסודות החסידות וענפיה, 'לאהבה את ד"א וללכת בדרכיו כל הימים', בדרכם ובמשנתם של רבותינו הקדושים, וכשנת מעבר בין שנות ה'תלמוד תורה' לבין שנות ה'ישיבה לצעירים', נערך כנס "שאו שערים".

ראשית התקיימה תפילת שחרית נלהבת בחמימות הויז'ניצאית ולאחריה התיישבו לכנס. את הכנס פתח והנחה הר"מ הרב יחיאל פוירשטיין שליט"א שעמד על הפסוק 'שמח בחור בילדותך'. בדברי ברכה כובד מנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו, שהסביר את משמעות 'פתח לנו שער בעת נעילת שער'.

משא חינוכי השמיע הרה"ג לייביל גרינברגר שליט"א, ר"מ בישיבת "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד ובישיבת "לומדי תורה" מכנובקא אלעד. שתיאר לתלמידים מהות של בחור בישיבה, וכמה עול המצוות צריך להיות דבר נעים ומתוק.

ברכת הקודש ממרן אדמו"ר שליט"א השמיע בנו ושליחו הרה"צ רבי יעקב מרדכי האגער שליט"א שהגיע כבר לתפילת שחרית עם התלמידים. בדבריו הרחיב על היסודות של שנת המכינה לישיבה שפירותיה להמשך החיים ועמד על השאיפות שצריך להיות לכל אחד שיעזור לו להגיע ליעד בס"ד. הוא אף הביא מתורתם של זקניו בעל ה"אמרי חיים" זי"ע וה"ישועות משה" זי"ע והקריא את ברכת אביו מרן אדמו"ר שליט"א לתלמידים.

בסיום דבריו הודה למנכ"ל המוסדות, על רוב פעליו והתמסרותו לכלל בתי התורה והחינוך דויז'ניץ באלעד, וכן למנהל הרוחני בת"ת ולמגידי השיעורים, על השקעתם החינוכית להצלחת התלמידים.

עוד השתתפו: המנהל הרוחני הרב יאיר ורטהימר שליט"א, הר"מ הרב אלימלך שכטר שליט"א ומנהל המשרד וחבר הנהלת העיר הרה"ח בערל אשר הי"ו.

השארת תגובה