'לחם וחבל': מגבית החסד בסאטמר

רגשי אחווה ושמחה של מצוות חסד בקרב ציבור אנ"ש אחים לדעה אשר זכו להשתתף במסיבת הפתיחה למגבית האדירה עבור מפעל החסד 'עזר למשפחות לאנ"ש בארה"ק'.

לרגל המצב וע"מ לשמור על בריאות הציבור, התקיימה המסיבה-של-מצווה בגן אירועים בפתח תקווה הסמוכה לבני ברק.

אנשי שלומינו, בעלי בתים ואברכים, הוכיחו את רצון ליבם הטוב, ויחדיו התחייבו לגייס סכומים אדירים עבור החזקת המפעל ומטרותיו הקדושות, וכך הצליחו להגיע לסכום האסטרונומי של למעלה מ1,200,000 $ (מליון מאתיים אלף דולר!)

השתתפו כלל ציבור אנ"ש, בעה"ב נכבדים וידידים נאמנים, חסידים ואנשי מעשה, בראשות חברי הנהלת המוסדות, ורבני הקהילה אשר פיארו את המסיבה בהשתתפותם.

השארת תגובה