ויז'ניץ אלעד: אימפריה של תורה

130 סיומי מסכת מכות

חגיגת 130 סיומי מסכת מכות שנלמד ע"י תלמידי הישיבה לצעירים, בעת שבתם בביתם בתקופת התפרצות הווירוס התקיימה בבית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בני ברק בראשות מרן אדמו"ר שליט"א.

ראש הישיבה הרה"ג ישראל ברכר שליט"א פתח את המעמד בדברים על יקרת היגיעה הגדולה של התלמידים בזמנים אלו.

לאחמ"כ ניגשו 23 תלמידים אל מול מרן אדמו"ר שליט"א ואמרו בעל פה דף אחד, כך עברו מדף לדף, מהתחלת המסכתא ועד סוף המסכתא. היה זה מחזה מרגש.

 

מבצעי הכנת ה'מכינה לישיבה' לעלייתם ל'ישיבות קטנות'

לקראת סיומם של תלמידי ה'מכינה לישיבה' את שנות לימודם ב'תלמוד תורה',  ונערכים לעלות אי"ה ל'ישיבות קטנות', התקיימה מבצע 'הכנה לישיבה' ע"י הרמי"ם הרב יחיאל פוירשטיין הי"ו והרב אלימלך שכטר הי"ו ובהכוונת המנהל הרוחני הרב יאיר ורטהימר שליט"א ובמהלכה דיברו בפני התלמידים הרה"ג ישראל ברכר שליט"א, ראש הישיבה לצעירים והרה"ג חיים שטרן שליט"א, ר"מ בישיבה, ונבחנו אצל כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שליט"א. כן נערכה 'סדנת חברותות' ע"י היועץ החינוכי ומנהל 'מרכז העשרה – בנייך', הרב אברהם ויטמן הי"ו

מעמד 'חלוקת פרסים' וסיום שנות הלימודים בת"ת לתלמידי ה'מכינה לישיבה', נערכה באולם שע"י ק"ק 'חסידים' אלעד. משא והדרכה חינוכית, השמיע פה מפיק מרגליות, הרה"ג רבי נפתלי גלנץ שליט"א, מרא דאתרא ק"ק 'חסידים' אלעד ובסיומה כובד בחלוקת הפרסים. דברי ברכה וחלוקת ספר הדרכה לגיל הנעורים 'להתענג', כובד מנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו, ובחלוקת תעודות הצטיינות כובד, המנהל הרוחני הרב יאיר ורטהימר שליט"א.

מעמד 'כבוד התורה' לתלמידי כתות ג'

מעמד 'כבוד התורה', לרגל סיום מסכתות ברכות וסוכה והתחלת לימוד הגמרא הק', לתלמידי כתות ג', נערכה בהדרכת המחנכים החשובים, הרב יצחק גרינפלד הי"ו, הרב לייביש טובק הי"ו והרב יעקב ישראל הברפלד הי"ו.

דברי פתיחה, המנהל הרב יצחק רוט שליט"א. מבחן בעל פה נערך לתלמידים ע"י הגאון רבי שלמה גרינברגר שליט"א, רב קהל 'אהבת שלום ויז'ניץ אלעד. בדברי ברכה וחלוקת הפרסים כובד מנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו, ודברי חינוך מרתקים השמיע איש החינוך הרה"ח יצחק שמשון גרין הי"ו.

'יום עיון וגיבוש' למחנכי ת"ת "צמח צדיק" ויז'ניץ אלעד

 

עם סיום שנה"ל נערך יום עיון וגיבוש, ב'חפץ חיים'. דבר זה כבר מסורת, שההנהלה נותנת למלמדים יום הנאה וכיף, שמשלב הנאה ולמידה, בנאות דשא, באווירה הפסטורלית, המרחיבים דעתו של אדם.

המושב הראשון פתח המנכ"ל הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו שסקר את ההתפתחות בת"ת השנה, וביניהם הכנסת מנהל נוסף, מפקח קריאה ועוד. ושיבח את השקעת המלמדים וציין לטובה הפעילות החדשנית שהפעילו הרמי"ם במכינה לישי"ק.

פרק מיוחד במשאו מסר שליחות ממרן אדמו"ר שליט"א, שהביע רצונו שהמלמדים ישקיעו מיטב כוחותיהם, לבל יפלטו תלמידים המתקשים בקריאה נכונה. והדאגה לרווחתם של המלמדים בכל המישורים.

המלמדים הרב יונה כץ הי"ו והרב ברוך ראובן שטיין הי"ו שיתפו מחיי היום יום בכיתה, והודו להנהלת המוסדות על עזרתם וסיועם בכל עת.

משא חינוכי השמיע הרה"ג רבי נפתלי גלנץ שליט"א רב קהילת 'חסידים' ואב לתלמידים בת"ת. בהביאו מדרשי חז"ל ועובדין טבין מצדיקי הדורות על כוחו של הסתכלות נכונה. כשבכל דבר, ניתן להסתכל בהיבט חיובי שיביא לאדם אושר, סיפוק ושמחה, ואפשר גם לראות בהיבט שלילי שיביא לאדם אכזבה, דכדוך ועגמ"נ.

הובעה תודה לאחראי ר' יהודה כהנא הי"ו והמחנך ר' נפתלי פולק הי"ו, ולמנהל המשרד ר' בערל אשר הי"ו והמזכיר ר' יוסף אריה כץ הי"ו.

המנהל הרב יצחק רוט שליט"א, דיבר בנושא כבוד השוטר. כשהביא ארבעה סיפורים של מלמדים והורים שדיברו בדרך קשה לילדים ברצותם להעמידם על חומרת מעשיהם, כל מחנך התבקש לתת חוו"ד היאך ראוי שינקטו בכל ארבע הסיפורים.

המנהל הרב יאיר ורטהימר שליט"א, דיבר בנושא האמיגדלה. שתיאר כמה כוחות ומערכות עובדים בו בזמן בראש האדם. המח, העצבים, הזכרון, הטעימה, הדיבור, הריח, ועוד, והדגים את סדר הדברים משלב עין רואה לשלבים הבאים שמושפעים על מערכות שבראש האדם.

הרצאת הר"ר א. סתיו מעיתון 'המודיע' המוכר ממדור 'פטנט רשום'. שיתף על פטנטים מועילים לחיי האדם והביא לשיח פורה ומעניין.

הגרפולוג הר"ר נועם שטרן דיבר בנושא 'ראי הכתב בראי הנפש' עם המחשה בזמן אמת. באומנות מיוחדת הצליח להכניס מושגי הבנת הכתב של האדם, מה מביעים צורת וגודל הכתב, וציורים שכותבים ילדים מה והיאך ניתן להבין מזה על חשיבה ועל תכונות הנפש של האדם.

התכנסות וגיבוש עוסקי מלאכת הקודש ב'מרכז ההעשרה – בנייך'

החונכים, המלמדים הפרטיים ב'מרכז ההעשרה – בנייך' התאספו לכנס התאחדות וגיבוש, עם סיום שנת לימודים פורייה וכהכנה והיערכות לשנת הלימודים הבעל"ט.

הגיבוש שנערך באדיבות הנהלת המוסדות, התקיימה בערי הקודש טבריה, צפת ומירון. הוא התחיל בתפילת מנחה בזמן המסוגל, ערב ראש חודש אב, בציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס. החונכים ניצלו הזדמנות פז לתפילה חרישית על שלומם של תלמידיהם הפרטיים כבניהם, למען יגדלו לתפארת בית ישראל, ולא יהיה עמלם לריק. בנאות דשא ובין גלי הים, נהנו החונכים משעה של התאווררות ואגירת כוחות, להמשך עבודת הקודש.

לקראת ערב התכנסו לאסיפה המרכזית שנערכה בבית המדרש חב"ד בעיר העתיקה שבצפת. את האסיפה פתח והנחה הרב אברהם ויטמן הי"ו מנהל המרכז, הוא ציין לשבח והודה להנהלת המוסדות שלקחה חסות על הנסיעה, ועל אף הזמנים הקשים והקשיים התקציביים אתם מתמודדים בימים אלו מוסדות החינוך די בכל אתר ואתר, נטלו את חלקם במימון כינוס לשם שמיים זה.

בהמשך דבריו העלה על נס את הערכתו לכלל החונכים, אשר כולם כאחד מצוינים ומיוחדים בעדינות נפשם ויראת השמיים החופפת על פניהם, מה שאינו גורע כלל מרמת המקצועיות שלהם בקידום התלמידים, חניכי המרכז. כמו כן ציין את העבודה המורכבת של חונכי המרכז, בהיותם נדרשים מצד אחד לימין מקרבת, ולהיות אוזן קשבת ותומכת לתלמידים הנדרשים לכך. ומן הצד השני, הם גם עומדים על התלמידים בדרישות להצלחה בתחומי הלמידה.

דברי ברכה והוקרה נשא מנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו, הוא הביע מקרב לב את הערכתו למלמדי המרכז. כמו כן הביא מדברות קדשו של מרן אדמו"ר שליט"א על הערכתו למלמדים, ובמיוחד למלמדים הפרטיים.

בהמשך הפתיע את החונכים בניהול סדנא מיוחדת בנושא קידום התלמידים המתקשים, במהלך הסדנא העלה הרב כץ כמה אפיזודות מחיי היום יום של התלמידים, ובמקום התפתח שיח ער, מחכים ומהנה בנושא, כאשר מתקיים בהם הפסוק "ותשועה ברוב יועץ".

דברים השמיע אחד מבכירי החונכים הרב מאיר ברגר הי"ו. שבמשא חינוכי ובשילוב משל נאה היטיב להביע את חשיבות ומעלת ההשקעה ולו הנראית קטנה, כאשר ההשפעה הינה עד אין לשער גדולה ועצומה.

דברי סיום השמיע יוזם הנסיעה בנש"ק הרב איתמר לייפער שליט"א, בן אדמו"ר מטמשוואר אלעד שליט"א, אשר הודה בשם החונכים למנכ"ל המוסדות הרה"ח חיים מאיר כץ הי"ו על האוזן הקשובה לצרכי החונכים במהלך כל השנה, ויתר על כן במימון יום הגיבוש. כמו כן ציין לשבח את המנהל החינוכי של המרכז הרה"ח אברהם ויטמן הי"ו שבצורה מקצועית מלווה כל חניך וחניך במסירות נפלאה.

בברכת המזון כובד אחד מחשובי החונכים הרה"ח אברהם אבא הכהן צוקרמן הי"ו. תפילת מעריב התפללו באתרא קדישא מירון על ציון התנא האלוקי רשב"י זי"ע, שם שוב שפכו שיח לגאולה ולישועה עולמית.

 

השארת תגובה