כותל המזרח של עולם הישיבות

אלו ישיבות התאחדו לישיבה אחת? איזו ישיבה קיבלה 130 בחורים לשיעור א' לזמן אלול הקרוב? ובאיזו ישיבה משלבים בין שיטת הלימוד הספרדית לשיטת הלימוד הליטאית?

הקפסולות בישיבת תפארת לוי באלעד
הקפסולות בישיבת תפארת לוי באלעד

בימים אלו מסתיים הרישום לישיבות הגדולות, רישום שנערך בצל משבר הקורונה שהשפיע לא מעט על תהליכי הרישום וקבלת התלמידים לישיבות. אנו מציגים בפניכם את סיכום הרישום בעולם התורה הספרדי.

יצויין כי ישנם תלמידים רבים שחלו בקורונה או שנאלצו להיות בבידוד בזמן המבחנים. כמו כן, ישנם ישיבות אשר בחנו דרך הטלפון אך ברוב הישיבות שמרו מקומות לאותם בחורים והם יבחנו בשבועות הקרובים.

לצד הרחבת השורות ופריחת עולם התורה הספרדי בכמות ובאיכות, נערכים בימים אלו לפתיחת קפסולות מרובות ככל האפשר על מנת שכל בחורי הישיבות יוכלו לחזור לספסל הלימודים בא' אלול בעז"ה.

* הצלחת רישום מפתיעה ביותר הייתה השנה בכמות ובאיכות בישיבה הגדולה 'באר יהודה' המונה כ-200 בחורים בראשותו של הגאון רבי יצחק טופיק שליט"א מח"ס עמודי שש על הש"ס וספר שבע יפול צדיק.

הרישום בשנה זו עומד על 60 בחורים למדנים ומצויינים מבני עליה עידית שבעידית שנבחרו לאחר סינון ודקדוק רב בקבלת הבחורים לישיבה, ואשר נתקבלו רק לאחר בירורים מעמיקים שמדובר בבחורים שמורים ששואפים גדלות וירא"ש והיבדלות מוחלטת ממכשירי המדיה ומסוגלים לעמוד בדקדוק על זמני הסדרים והתפילות. כשהדרישה העיקרית היא התאמה של הבחור למיזוג שתי שיטות הלימוד: הבנת עומק הפשט והעיון כדרך לימודו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל הקרובה מאוד לשיטת בריסק הידועה, והלימוד של הגרעק"א והחזו"א מחד גיסא. ומאידך הדקדוק והעיון בדברי הראשונים והאחרונים עם היסודות חקירות סברות וגדרים כנהוג בעולם הישיבות בשיעורים כלליים הנמסרים בישיבה מידי שבוע, ע"י ראש הישיבה שליט"א.

יש לציין שהצלחת הרישום הייתה השנה לאחר פרסום החלטת ראש הישיבה שהוא עצמו ימסור שיעורים לשיעור א' בכל שנה מידי יום עד לאחר חג החנוכה, וזאת ע"מ שהבחורים יקבלו את דרך וצביון הישיבה ואת החיבור והקירבה לישיבה כבר מראשית דרכם, ואת היחס האישי והחם מראש הישיבה ומצוות הרמי"ם והמשגיחים שליט"א, דבר שהוא החלק הארי הגדול של הנהגת הישיבה, לקרב את הבחורים ולתת להם מאור פנים והסברת פנים, שהם הדברים החיוניים ביותר להצלחת הבחור בישיבה.

את הרישום מנהל הר"ר יוסף ניאזוף הי"ו בכיר הרשמים בעולם הישיבות, ונאמן ביתם ומקורבם של גדולי ישראל שליט"א.

בימים אלו משלימה עיריית ירושלים את סלילת הכביש והפיתוח בעלות של מליוני שקלים סביבות בניין הישיבה, בכדי לשפר את דרכי ההגעה ולחבר את דרך ההגעה לישיבה משכונות רמות ורמת שלמה והכניסה לעיר מהר חוצבים, מלבד הדרך מעלות הרב ציון לוי משכונת סנהדריה המורחבת.

* ישיבת יסודות הרב זיאת במושב יסודות הנחשבת לאחת הישיבות הטובות בעולם התורה, ורושמת הצלחה וביקוש יפה לישיבה, קיבלה לשורותיה 76 בחורים ותמנה שנה הבאה כארבע מאות בחורים.

ישיבת אורחות התלמוד בשכונת רמת אשכול בירושלים בראשות הרב טוויל שליט"א רושמת לשורותיה כשלושים תלמידים ומתייחדת בקו ספרדי שמור מאוד. הישיבה נמצאת בשנתה השניה וכבר מונה קרוב למאה תלמידים. את הרישום לישיבה מנהל הרב דוד רביבו.

* ישיבת 'אש התלמוד' בירושלים בראשות הגאון הרב יוסף לסרי שליט"א והגאון הרב אריאל וילנסקי שליט"א חתנו של ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, רושמת השנה ביקוש גדול לישיבה ורושמת לשורותיה 94  בחורים מטובי עולם הישיבות הקטנות. הישיבה מתייחדת ברמה לימודית גבוהה מאוד וקו שמרני עם דגש גדול על משפחות בני תורה מסלתה ושמנה של ציבור בני התורה. לאור הביקוש הגדול לישיבה מסתמן כי לקראת שנה הבאה יפתחו שני שיעורי א' בישיבה והישיבה תמנה כ-350 בחורים.

* ישיבת 'בית שמעיה' בבני ברק היא מהישיבות הוותיקות בקרב הציבור הספרדי. הישיבה מגדלת בוגרים ותלמידים המפארים את עולם ה'כוללים'. הישיבה מונה כיום למעלה מ-400 בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי שלמה אנגלנדר שליט"א. השנה, הישיבה מסכמת רישום טוב מאוד כאשר סך הבחורים שהתקבלו לשיעור א' הבא הוא 86 בחורים.

* ישיבת 'פורת יוסף' בראשות מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שליט"א עשתה מהפך גדול בשנים האחרונות ומחזירה עטרה ליושנה בכמות ובאיכות ורושמת לשורותיה 56 בחורים. לשיעור א' הבא יתווספו כבכל שנה קבוצות של תלמידים ממקסיקו וארגנטינה. הרישום והמבחנים נעשו על ידי תלמידו ואיש אמונו של מרן ראש הישיבה, הרב שלמה חי ברסקה שליט"א משגיח הישיבה אשר מנווט ומכוון את כל ענייני הישיבה בשנים האחרונות.

* בישיבת מאור התורה החליטו בצעד חסר תקדים לקבל את רוב התלמידים לשנה הבאה מהישיבה קטנה בראשות הרה"ג בנימין טולדנו שליט"א כאשר את היציאה לישיבות הגדולות מנהל הרב בנימין קארי, מרבני הישיבה. למרות הביקוש הגדול לישיבה אשר מתייחדת בקו ישיבתי פתוח וברמה לימודית גבוהה החליטו השנה לפתוח שיעור מצומצם בכמות על מנת לשמור על האיכות הגבוהה.

* ישיבת "שערי תבונה" בעיר אלעד בראשות הגאון הרב אהרן חדד שליט"א מהמובילות בעולם הישיבות הספרדי, המונה כ-300 תלמידים מצוינים בני עליה, אשר טובי הבחורים מתדפקים על דלתותיה ומתוך מאות מבני הישיבות הקטנות המובילות אשר נבחנו לישיבה נתקבלו כ-70 תלמידים מצוינים מסלתה ומשמנה של עולם התורה.

הישיבה מתייחדת בסגנון איכותי וברמה לימודית גבוהה מאוד הן בשיעורים והן בשיחות של ראש הישיבה ורבניה והן באצילותם ונועם הליכותיהם של מאות בני הישיבה הק'. את הרישום מנהל הרב חיים יזדי, מרבני הישיבה. יצוין כי בנוסף לישיבה הגדולה עומד הגר"א חדד בראשות 2 ישיבות קטנות בבני ברק "שערי תבונה לצעירים" וישיבת "דבר אברהם" עם כ-300 בני עליה מצוינים.

* ישיבת רכסים נחשבת לישיבה הגדולה ביותר בכמות הבחורים בעולם הישיבות הספרדי. שמה הולך לפניה כישיבה מוצלחת ורבים מבקשים להתקבל למקום. הישיבה מובילה קו ייחודי למדי כאשר מלכתחילה אין שם 'השגחה' קפדנית ובישיבה אין משגיח במשרה רשמית. הישיבה מונה כשש מאות בחורים ועומדת בראשותו של הגאון רבי אליהו ציון סופר שליט"א מזקני ראשי הישיבות הספרדיות. הישיבה מסכמת רישום ותקבל לשיעור א' הקרוב 130 בחורים. את הרישום מנהל הרב שמואל סימן טוב, מרבני ישיבת רמת אשכול ור"מ ישיבת רכסים הקטנה.

* ישיבת 'דעת חיים' הממוקמת בכניסה לבית וגן מול הר הרצל נחשבת לישיבה מבוקשת בקרב בחורים רבים המחפשים ישיבה 'פתוחה' בסגנונה, אבל מאידך גיסא עם רמה לימודית טובה. הישיבה מונה כיום 250 בחורים ועומדת בראשותם של הגאון רבי שלום ביטאן חתנו של הגאון הגדול רבי גבריאל טולדנו זצ"ל ראש ישיבת 'אור ברוך'. הישיבה מסכמת רישום טוב והיא תקבל לשנת הלימודים הבאה 72 תלמידים.

* ישיבת 'יסודות התורה' (לב) הממוקמת בהדר יוסף בתל אביב, נחשבת לאחת הישיבות הנחשבות בקרב הציבור הספרדי, ונמצאת בכותל המזרח של עולם התורה הספרדי. הישיבה זכתה השנה כבשנים עברו לביקוש גדול. בישיבה זו הסינון מתחיל עוד הרבה לפני המבחן, כאשר כבר באמצע  זמן חורף מתחילים הבירורים והרישום קיים מתחת לרדאר. זאת ועוד, בישיבה זו לא מתייחסים כלל למושג "טופס רישם" והכל נעשה דרך הטלפון, וכמובן שהמוזמנים למבחן הם בעלי הסיכוי להתקבל, כאשר בסופו של יום  "המבחן קובע". לשיעור א' הקרוב התקבלו 90 בחורים, כאשר באלול הישיבה תמנה כ-400 בחורים.

* ישיבת 'דברי חיים' בבני ברק בראשות הגאון הרב ויזמן שליט"א תופסת מקום של כבוד בעולם התורה הספרדי כשהיא מקבלת לשורותיה 76 תלמידים לשיעור א'. הישיבה מתייחדת בקו שמור וברמה גבוהה אותה מנחיל גם הג"ר ישי טולדנו המפורסם בשיעוריו העמוקים, את הרישום לישיבה מנהל ר' ח. מיכאל יזדי.

* ישיבת 'דרכי דוד' בבית שמש בראשות הגר"מ ישראל שליט"א פתחה סניף בעיר קרית גת בראשות הרה"ג ליאור אנקונינה שליט"א ורושמת לשתי הישיבות כשבעים תלמידים. את הרישום מנהל הרב יעקב זיאת אשר הקים את ישיבת יסודות הידוע בכוחו הגדול בהקמת מוסדות תורה מפוארים.

* ישיבת 'לב אליהו' בראשות הרב זכריה שליט"א מתייחדת בקו ספרדי שמור מאוד ומיוסדת על דרכו של מרן הגרב"צ אבא שאול זצוקלל"ה, בצורת הלימוד, בהלכה ובהנהגה. הישיבה מבוקשת מאוד על ידי תלמידיו וההולכים בדרכו ועל תלמידים רבים ורושמת לשורותיה 60 תלמידים לשיעור א' בשנה הבאה.

* ישיבת 'אוהל יוסף' התאחדה עם ישיבת 'אוצרות התורה' בבני ברק ותיקרא מעתה 'אוצרות יוסף'. על אף השינוי והמיזוג בין הישיבות, מסתמן כי הישיבה תפתח שיעור א' של כחמישים בחורים חדשים שהתקבלו. כמו כן הישיבה פתחה ישיבת קיבוץ בירושלים בראשות הגר"י מרג'ן שליט"א שם ילמדו בני הקיבוץ הגבוה של הישיבה.

* ישיבת 'תפארת לוי' בראשות הרה"ג מאיר דהן ראש מוסדות 'נהורא דאורייתא' והרב משה הלוי שליט"א באלעד רושמת לשורותיה 48 תלמידים.

* ישיבת 'שער התלמוד' בירושלים בראשות הגאון הרב יוסף בן עמרם שליט"א שנפתחה השנה שעברה ממשיכה בהצלחתה ורושמת לשורותיה כחמישים בחורים ממיטב הישיבות הקטנות בבני ברק ובירושלים. הישיבה מתייחדת בקו שמור וברמה לימודית גבוהה אותה מנחיל הגאון הרב אפרים רוב שליט"א מראשי ישיבת מיר ברכפלד ותלמידו של הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל ומי שאף הוציא לאור את שיעוריו המפורסמים 'שיעורי ר' נחום'. מינוי חדש נרשם בישיבה לקראת שנה הבאה, כאשר הגאון הרב פנחס כהן שליט"א מראשי ישיבת 'דבי אליהו', מונה לר"מ בישיבה לצידם של הרב אודי חדד והרב בוזו.

* ישיבת 'באר התלמוד' יקירי ירושלים נחשבת לישיבה טובה בעולם התורה הספרדי ומתייחדת בקו שמרני וברמה לימודית גבוהה. בראשות הישיבה מכהן הגאון הרב חנוך כהן שליט"א, כאשר לשנה הבאה נרשמו לישיבה 86 תלמידים ולסניף בנתיבות כשלושים תלמידים נוספים. הישיבה מחזיקה בישיבה קטנה נחשבת מאוד, ומצליחה להעלות כ-20 תלמידים נבחרים לישיבה גדולה.

* ישיבת 'דעת אליהו' בראשות הרה"ג רבי דוד אברהם שליט"א ראש מוסדות 'בנין אב' ומכון קדם המפורסם בשיטת הלימוד בה נבחנים התלמידים מבחן 'סיכה' על כל המסכת, רושמת לשורותיה כשלושים בחורים אשר יצטרפו לבחורים הלומדים בישיבת בנין אב אשר עמדה תחת נשיאותו של הראשל"צ הרה"ג רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל.

* ישיבת 'משכנות התורה' בבני ברק, בראשותו של הגאון הרב אפרים כהן שליט"א, כבר קנתה את שמה כאחת הישיבות המבוקשות בעולם התורה הספרדי. הישיבה רושמת לשורותיה כשמונים בחורים לזמן אלול הקרוב, כאשר עם תחילת הזמן הישיבה תמנה כ-400 בחורים.

* ישיבת 'נחלת דן', שהוקמה לפני ארבע שנים ע"י ראשי ישיבת "בית מדרש עליון" ובראשה עומד הרב ירחמיאל אונגרישר, רושמת לשורותיה 24 תלמידים חדשים לזמן אלול הקרוב.

תגובה אחת
  1. ישיבת משכנות התורה הצליחה השנה ברישום מעל ומעבר ועשתה סינון מדוקדק במיוחד ע"י הרשם איתמר זכאי בוגר הישיבה
    ישיבה שיש בה אמון לבחורים והבחורים אליה
    ישיבה שמוציאה שורות של בני תורה אמיתיים

השארת תגובה