בהילולא: נחנך 'בית הוראה שערי יושר'

התרגשות בשכונת רמת שלמה החדשה עם הקמת בית ההוראה "שערי יושר" אשר הוקם במעמד רב רושם ע"י קהילת "אוהל ראובן" בראשות הגאון הרב יעקב חנניה, לרגל היארצייט של מרן הגרב"צ אבא שאול זצוק"ל.

בכנס פתיחת בית ההוראה התאספו גדולי תלמידיו, הגאון רבי שלמה חנניה רב קהילת שערי ניסים, הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א, הגאון רבי מנשה אביעזרי טופיק שליט"א ראש ישיבת "באר יצחק" הגאון רבי רחמים יזדי שליט"א הגאון רבי אהרון כהן שליט"א הגאון רבי יוסף מורי שליט"א אשר העלו על נס את דרך פסיקותיו והוראותיו של מרן הגרב"צ זצוק"ל.

הגאון רבי שלמה חנניה ריתק את הציבור בהנהגות מחכם בן ציון, בדבריו סיפר כי בכל שבת היה אוכל חמין בבית מרן הגרב"צ והרבנית הייתה נותנת להם לקחת את החמין לסעודה שלישית והיה שואל את הגרב"צ הנה החמין יבש האם מותר לחמם אותו בשבת והגרב"צ היה משיב שוב ושוב "זה טעים גם כך, בשביל מה לחמם".

בדבריו אמר "חכם בן ציון היה מיראי הוראה ונמנע מהכרעה כאשר לא הייתה נצרכת ודחופה". ועל כך סיפר "הגאון רבי אשר חנניה זצוק"ל נולדו ילדים לאחר כמה שנים ובברית הגיע מרן הגרב"צ להשתתף בשמחה ובאותו הזמן עסקו בשיעור הקבוע באוהל רחל בהלכות לש ומרן פסק כי מותר לעשות טחינה בשתי שינויים, והנה בברית ניגש אלי אדם שאני יפנה לגרב"צ לשאול האם מותר לעשות טחינה בשבת כי רוצה לשמוע מפיו של החכם הוראה ברורה בזה והנה ניגשתי לשאול ביחד עם אחי והשיב הגרב"צ למה להכין טחינה בשבת וכי א"א להסתדר בלי טחינה ? למה לא להכין בערב שבת וכך התחמק מהכרעה. לאחר שהלך השואל הקשתי בפני רבי בן ציון, חכם הרי אתמול אמרת בשיעור כי מותר בשני שינויים השיב לי הגרב"צ "לא כל היתר נהיה לכתחילה. נכון זוהי ההלכה אבל למה להיכנס להיתרים".

עוד הוסיף בדבריו כי זהו יום שמחה למזרח של עולם התורה וב"ה מיום ליום מתרבים הקהילות בכל מקום.

הגאון רבי אלחנן פרץ העלה על נס על כי קיבוץ של אברכים הוא המתכון הבטוח להגדיל תורה והוראה ושיבח את הגר"י חנניה שליט"א המאגד ומאחד בן כל הקהילה ושוקד על התפתחותה הרוחנית והגשמית כאחד.

הגאון רבי יעקב תופיק שליט"א רב העיר ביתר אשר נבצר ממנו להשתתף מחמת הסגר המוטל בביתר בעקבות התפרצות הקורונה שלח את בנו הגאון רבי מנשה אביעזרי שליט"א אשר העלה את התפעלותו של אביו ממרן הגרב"צ בהוראותיו המדויקות והברורות לפי רוחו של כל אחד מחד ועמידה על משמר ההלכה הצרופה מאידך ונתן את הסכמתו לעמוד בנשיאות בית ההוראה והעמיד את תלמידו המובהק רבי יוסף מרי שליט"א להשיב לשואלים דבר ה' זוהי הלכה.

כמו כן השתתפו במעמד רבני שכונת רמת שלמה הגאונים רבי מתיתיהו דייטש ורבי אברהם ליווי אשר הפליגו בחשיבות הקמת בית הוראה לציבור הספרדי ובפרט בעקבות אכלוס השכונה החדשה אשר רבים מתוכה נמנים על הציבור הספרדי.

הגאון רבי יעקב חנניה סיים את מעמד הפתיחה בקריאה לעירית ירושלים לסייע לסיים את הליך ההקצאה לבניית בית הכנסת מפואר למען הציבור הספרדי ברמת שלמה החדשה אשר הולכת ומתפתחת במאות משפחות בני תורה והודה ליו"ר שס הרב אריה דרעי, לראש העיר וחברי עיריית ירושלים הרב אליעזר ראוכברגר והרב ישראל קלרמן הרב חיים כהן והרב אברהם בצלאל המסורים למען קהילת "אוהל ראובן" יומם ולילה מזמן הקמתה ועד היום.

השארת תגובה