סיומי מסכת 'דרך הטלפון' עם חברי מה'מועצת'

בת"ת פתוחי חותם בתל אביב מיסודו של הגאון רבי שמעון חירארי זצ"ל נערך מעמד סיום מסכתות ראש השנה ותענית שנלמדו על ידי הבחורים החשובים תלמידי כיתה ח' מחוץ לשעות הת"ת וגם בימים הקשים של הסגר, דרך הטלפון עד שזכו לסיים

הערב נפתח בלימוד "אבות ובנים" כשלאחר מכן הגיע חבר מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, אשר דיבר בשבח התלמוד תורה שמפאר את העיר תל אביב, בהעמדת תלמידים מצויינים.

בסיום דבריו עלו התלמידים וערכו את הסיום על המסכתות בהתרגשות.

אז קיבלו בהתרגשות רבה את הגר"ש בעדני שהגיע למרות חולשתו הגדולה. והדגיש עם בואו כי למרות שאין דרכו לצאת מהבית בשעות הערב, ובפרט בימים מורכבים אלה, עם כל זאת כאשר שמע על הסיום של התלמידים, הגיע במסירות לכבודה של תורה. הגר"ש ביקש לקרוא לגר"מ מאיה שישב לצידו ברכב, ממנו לא יצא בגלל הנחיות משרד הבריאות.

בדבריו עמד הגר"ש בעדני על חשיבות הלימוד שלמדו התלמידים מעבר לשעות הלימודים הרגילות ועל כך שבזכותם העולם קיים. לימוד זה הוא בגדר "עמל התורה" שכך אדם רוכש את מתיקות התורה והתורה הופכת להיות חלק קבוע ממנו בגדר "נפש עמל – עמלה לו", בסיום דבריו הביע הגר"ש את רצונו לברך את התלמידים, ואמר שיעשה בשבילם מה שלא עשה במקומות אחרים, ויפתח את חלון הרכב, ויעברו התלמידים , לתת לו פרישת שלום.

ואכן, בחרדת קודש עברו התלמידים, המלמדים וההורים היקרים בזה אחר זה לקבל את ברכתו להצלחה ועליה בתורה ויראת שמים.

השארת תגובה