שופט יכול לעסוק בתיק בו בתו מייצגת – אבל לא עם זה משרד ממשלתי

נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אורי שהם, פרסם היום שלוש תמציות החלטה בנוגע לשלוש תלונות:

–       דחיית תלונה נגד שופט, בה נטען ששומה על השופט הנילון להצהיר על מניעות גורפת בכל תיק המגיע מאחת הפרקליטויות הפליליות בארץ, וזאת משום שבתו של השופט היא עורכת דין המועסקת באותה פרקליטות ואף מטפלת ב"תיקי דגל" שלה (קובץ 350.20).

–       תלונות שהוגשו לנציב בעניין קטע התכתבות בתוכנת WhatsApp, בין בכיר לשעבר בלשכת עורכי הדין לבין שופט שהיה מועמד באותה עת לכהונת נשיא, ושעל מינויו המליץ עורך הדין, נמצאו מוצדקות בשלושה עניינים (קובץ 953.19).

–       תלונה נגד שופט ביהמ"ש העליון שדן בעתירה שהוגשה, בין היתר, נגד משרד ממשלתי שבו מועסקת בתו בתפקיד בכיר. הנציב קבע כי חרף העובדה שקשר זה אינו מצדיק את פסלותו של השופט מלדון בעתירה, מוטב היה לו הודיע אודותיו השופט לצדדים בפתח הדיון. בהערות הנציב מוצה בירורה של התלונה (קובץ 329.20).