"מח"ש סגרה תיק חקירה של תקיפת שוטרים – ללא חקירה ממצה"

נציב תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, כב' השופט (בדימוס) דוד רוזן, פרסם תמצית החלטה בעניין ביקורת על טיפול המחלקה לחקירות שוטרים ומחלקת עררים בפרקליטות המדינה בתלונת אזרח כנגד אלימות שוטרים. הנציב קבע בהחלטתו כי ההחלטה לסגור את התיק על ידי מח"ש התקבלה ללא חקירה בסיסית שהיה בה כדי לעגן תשתית ראייתית.

רקע:

עורכת דין התלוננה בשם מרשה על החלטת מחלקת עררים בפרקליטות המדינה שלא להתערב בהחלטת מח"ש לסגור תיק חקירה בגין תקיפה חמורה של מפגין על ידי שני שוטרים.

האירוע התרחש לפני כ-4 שנים, כאשר הפגנה פוליטית הסלימה לכדי אירוע אלים שנדרש להתערבות המשטרה.

במהלך האירוע אותר המתלונן כאחד המעורבים בהתקהלות בלתי חוקית ובהפרת הסדר הציבורי, וכאשר נדרש על ידי שוטרים לעזוב את המקום, לא מילא אחר הוראות השוטרים ואף הביע מורת רוחו בדחיפה ובהשמעת ביטויים עולבים.

לדברי המתלונן, לאחר מכן עזב את המקום כפי שהתבקש ובעת שהיה בדרך לביתו, מרחק של כ-50 מטרים מההפגנה ובמנותק מאירוע ההפגנה, הוא הותקף בידי שני שוטרים.

בעקבות אותו האירוע נחקר המתלונן בגין תקיפת שוטרים, ומנגד הוא הגיש תלונה למח"ש בגין תקיפה הגורמת חבלה. נציין כי תיק החקירה כנגד המתלונן נסגר בעילה של "חוסר אשמה", ואילו תיק החקירה במח"ש נגנז בעילת "אין עבירה", מבלי שהשוטרים החשודים בתקיפה- אשר זהותם ידועה- נתבקשו למסור את גרסתם למעשה התקיפה.

מח"ש, כך על פי החלטת נציבות התלונות, התבססה בהחלטתה שלא לחקור את השוטרים, בין היתר, על דוחות פעולה וסרט צילום.

מחלקת עררים ומח"ש גרסו בהתייחסותם לנציבות כי דינה של התלונה להידחות על הסף, שכן היא נוגעת להחלטה על סגירת תיק, אשר הינה החלטה המצויה בליבת שיקול הדעת המשפטי והמקצועי של הפרקליטות. על אף זאת, נוכח מהות התלונה וחשיבותה, מצא הנציב לנכון לברר אותה.

מהחלטת הנציב עולה כי סרט הצילום עליו התבססה, בין היתר, החלטת מח"ש, לא מתעד כלל את אירוע מעצרו ותקיפתו לכאורה של המתלונן (שהתרחש על פי גרסתו במרחק של 50 מטרים ממקום ההפגנה).

הנציב קבע בהחלטתו כי לנוכח זאת, נכון היה לפרקליטות לקבל החלטה בתיק לאחר חקירה בסיסית, שהיה בה כדי לעגן תשתית ראייתית לכאורית, אשר על פיה ניתן היה לדחות אחת משתי הגרסאות, שאינן מתיישבות זו עם זו. "לא נכון היה לדחות תלונת המתלונן כמילים ריקות מתוכן, על בסיס סרט שאינו נוגע לאירוע בזמן ובמקום, ודו"ח פעולה של אחד השוטרים", דברי הנציב בהחלטתו.

הנציב המליץ למשנה לפרקליט המדינה (פלילי) לשקול למצות את החקירה על תקיפתו של המתלונן בידי שוטרים.