תיעוד: סיום הרמב"ם המרכזי במוסקבה

לכבודה של תורה, לכבודו של הנשר הגדול רבנו הרמב"ם זיע"א, לכבודו של מייסד התקנה הקדושה של לימוד הרמב"ם היומי, ולרגל סיום הרמב"ם בכל שלושת מסלולי הלימוד – נערך מעמד מפואר בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, בראשותו ובהשתתפותו של רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, אשר התכבד לסיים את הרמב"ם במסלול שלושה פרקים ביום, שנלמד בפעם ה-ל"ט. במשא מרתק שילב הרב הראשי שליט"א, את ההלכות שבסיום הי"ד החזקה, עם תאריך שבעה-עשר בתמוז בו נערך הסיום.

מנהל הקהילה, הרב מרדכי ויסברג שהנחה וניהל את המעמד, הזמין לסיים את המחזור ה-ל"ט בשפה הרוסית את מר משה דוקרביץ, מנהל אדמיניסטרטיבי של המרכז היהודי "מארינה רושצ'ה", שכמו מאות רבות של יהודים דוברי השפה הרוסית, החלו בשנים האחרונות ללמוד את הרמב"ם, כתקנת הרבי מליובאוויטש, בעקבות סדרת ספרי הרמב"ם שתורגמו לשפה הרוסית ביוזמת הרב הראשי שליט"א, וכעת מערכת הוצאה לאור "לחיים" במוסקבה, יצאה במבצע מיוחד של מכירת כל י"ד כרכי הי"ד החזקה במחיר מוזל השווה לכל יד.

את סיום מחזור הי"ג בלימוד פרק אחד ליום, ערך האברך ר' ראובן פרלוב, תלמיד כולל אברכים; סיום ספר המצוות, נערך ע"י נציג קעמפ "גן ישראל", ובהתחלת המחזור המ' בלימוד שלשה פרקים ביום, כובד הדיין הרב ישראל בארנבאום.

לאחר תפילת ערבית, התיישב הציבור הגדול ברחבת בית הכנסת המרכזי, שם הוכנה ע"י הגבאים סעודת מצווה לכבודה של תורה ולסיום הצום, בשילוב התוועדות חסידית ובהמלכה, המשתתפים שעדיין לא למדו עד עתה רמב"ם יומי, קיבלו על עצמם ללמוד כל אחד לפי שיעורא דילי פרק אחד או ג' פרקים רמב"ם בכל יום, ובזאת הצטרפו למאות ואלפי יהודי רוסיה שהחלו במחזור זה, ללמוד בקביעות את הרמב"ם.

השארת תגובה