צפו: חומש סעודה ב'תפארת שלום'

מעמד מרומם ורב רושם התקיים בת"ת תפארת שלום שבעיר מודיעין עילית לרגל התחלת לימוד החומש ע"י תלמידי כתת המכינה בהשתתפות מרנן גדולי ישראל אשר נשאו דברי חיזוק מרוממים בחובת העמידה על משמר החינוך הטהור בדרך ישראל סבא.

ת"ת תפארת שלום זוכה להשלים עתה שנה נוספת של חינוך טהור ואיכותי פרי ההשקעה המסורה של צוות המלמדים בראשות המנהל הרב יהודה קוגל שזכה לנשיאת חן מיוחדת אצל ראש הישיבה זצוק"ל.

לאחר שנת עמל ושינון של תלמידי המכינה אשר השלימו ושיננו את לימוד האותיות הקדושות מתוך חביבות ושמחה מיוחדת נערך ברוב שמחה והודיה ובפאר והדר מעמד התחלת לימוד החומש בהשתתפות הורי התלמידים ובני משפחותיהם, בראשות מרנן גדולי התורה שליט"א.

המנהל הרב יהודה קוגל נשא דברים כשקולו נשנק מהתרגשות בדבריו העלה את זכרו הטהור של רבינו זיע"א והזכיר מהוראותיו בדרכי החינוך הטהור ע"פ המסורת, והביא מש"כ רבינו מנוח בהלכות סוכה פ"ד שמה שאמרו רבותינו שתי דפנות זו בצד זו כמין גא"ם שהיא עשויה כמין דל"ת שלנו ולא אמרו כמין דל"ת "שלא רצו לתאר לאותיות הקודש שום דבר של חול וזה מהפלגת הגדולים קדושת התורה וכבודה" עכ"ל.

בדבריו הביע את גודל ההתרגשות והשמחה לראות את ילדי החמד נכנסים בשערי התוה"ק מתוך שמחה והתלהבות דקדושה פרי עמלו של המחנך הרב חיים יוסף פלס.

כמו"כ הודה ושיבח את המנכ"ל בן ציון ברינר אשר טורח ומתמסר לת"ת בכל ימות השנה ברוב בינה והשכל מתוך רצון להצלחת הת"ת

במהלך המעמד נשמעו מפי התלמידים היקרים אשר ענדו לראשם כתרים מקושטים ומפוארים כיאה וכיאות לכבוד התורה פרקי תפילה וברכה שירה וזמרה אשר הביאו להתרגשות רבה בקרב ההורים וגדולי התורה שהשתתפו במעמד.

בשמחה ובהתרגשות רבה התחילו התלמידים היקרים את לימוד החומש בקריאת הפסוקים הראשונים בספר ויקרא כמנהג ישראל מקדמת דנא.

לאחר ששככו הדי השירה המרוממת שבם קיבלו ההורים עם הילדים את פני רבותינו שליט"א נשא הגר"צ פרידמן מדברותיו ואמר שישנם היום אנשים שמנסים לפקפק ולומר שאין ללמוד עם ילדים את יסודות בריאת העולם בכלל שהם קטנים מכדי להבין את שלימות הדברים אבל רבותינו לימדונו שחנוך לנער על פי דרכו וכל ילד יכול להבין כשמלמדים אותו לפי יכולתו להבין ואדרבה כשרואים את הלהיטות של הרשעים ואת ההשקעה שלהם לשנות את הלימוד בגני הילדים ולהוציא מהלימודים את הרוחניות והרוממות ולהופכם ללימודים של עולם הזה אנו צריכים לקיים "מאויבי תחכמני" ואנו צריכים להשקיע דווקא להחדיר בהם מהגיל הרך את השנאה לרוע ושנאה וסלידה מהעולם החילוני והפשרני שידעו שחוץ מתורה ויראת שמים אין שום טוב ושמחה בעולם. הרב שליט"א הוסיף והדגיש והעלה את המעלה העצומה שיש במילים קצרות שנכנסים בתוך הלימוד ומעוררות בילדים את הרצון לידבק בקדושה ולסלוד מהרחוב המקולקל.

הרה"ג שליט"א סיים דבריו בברכה שהילדים יביאו רוב נחת להוריהם ולסבים ובעיקר להקב"ה.

בהמשך זכו הנוכחים לשמוע את דברי הגר"א הכהן דויטש שדיבר אל הילדים ועוררם בדברו על השמחה הגדולה בתחילת לימוד החומש ועל גודל הנחיצות שיש בתפילה יום יומית על הצלחה בתורה. "אתם צריכים לדעת שהתורה חשובה מאוד מאוד ובזכות הבל פיהם של תשב"ר העולם מתקיים ובזכות התורה שלכם כל העולם קיים".

הרה"ג שליט"א סיים בברכה שיזכו להצלחה גדולה בלימוד התורה והוסיף ובירכם שהחשק הגדול והשמחה הגדולה שיש להם כעת בתחילת לימוד התורה יוסיף וימשיך ללוותם כל ימיהם עד לידיעת כל התורה, והוסיף ובירך את ההורים שיזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל ילדיהם.

לאחמ"כ עברו הילדים בהתרגשות רבה וקיבלו את החומשים ואת ברכת ההצלחה מרבותינו שליט"א.

השארת תגובה