מנהל הישיבה חגג עם האדמו"ר באלעד

בראשות האדמו"ר והמרא דאתרא רבי שלמה זלמן גרוסמן חגגו בישיבת מכנובקא בעלזא אלעד שמחת שבע ברכות לבת מנהל הישיבה צבי אייזנברג עב"ג החתן יצחה יהודה לייב בן הנה"ח בעריש קרוטוירט מלונדון

מסיבת שבע ברכות לבת מנכ"ל מוסדות "מכנובקא בעלזא" הרה"ח ר' צבי אייזנברג שיחי'.

מסיבת השבע ברכות נערכה כהכרת הטוב בהשתתפות כלל תלמידי הישיבה, ראשיה ומחנכיה, בראשות האדמו"ר והמרא דאתרא רבי שלמה זלמן גרוסמן ובהשתתפות ראש הישיבה.

תחילה נשא דברים הגאון ראש הישיבה שליט"א בגודל מעלת הכרת הטוב בציינו לשבח ולתהילה את ר' צבי שיחי' שמיום העמידו את המוסדות על תילם לא חיסר ולו יום אחד מחלוקת שכרם של עובדי הישיבה הצוות הרוחני והגשמי – בזמנו, ואין זה דבר המובן מאליו. כמו"כ העלה על נס את דאגתו לכל תלמיד ותלמיד שיהא לו כל צרכיו הגשמיים, כדי שיוכל לשבת באוהלה של תורה ברוחב לב ושלוות הנפש.

השתתפות האדמו"ר במשך שעה ארוכה בשמחת השבע ברכות ביטאה את הכבוד הרב והערכה אשר רוחש לר' צבי, כאשר בשיאו קם האדמו"ר לריקוד עם החתן והמחותנים.

הפתעה נעימה היתה מנת חלקם של כל המשתתפים עת הופיע רב העיר אלעד הרב שלמה זלמן גרוסמן להשתתף. הגרש"ז גרוסמן ביקש לשאת דברים וסיפר, שכשהגיע לאוזניו שיש כאן ש"ב למנהל הישיבה והיות והוא מכיר את שורשי המשפחה, החליט להגיע וליטול חלק בשמחה. אז פנה ואמר לכלל המשתתפים בהתרגשות גדולה: היות והישיבה הזאת היא מהמיוחדות שבעיר, מהוותיקות בעיר, ושמה הטוב הולך לפניה כמגדל אור של תורה ירא"ש וחסידות, ורישומה ניכר על פני כל תושבי העיר, לכן החליט לבוא ולהשתתף בשמחת מנהלה של הישיבה כהכרת טובה אישית ובשם כל תושבי העיר.

לאחר כמה פרקי שירה וזמרה כיבד האדמו"ר שליט"א את הגבאי הרה"ח ר' ישראל מילר שיחי' לשאת דברים לכבוד השמחה, ובדבריו הרחיב בשבח החתן והמחותנים, כמו"כ ציין לשבח את הישיבה והעומדים בראשה, הרמי"ם שליט"א וכל צוות הישיבה ובראשם תלמידי הישיבה שיחי', וציין שהרבי מתעניין ללא הרף בהתקדמות הישיבה, ונעשה בין כתליה, וכי פינה מיוחדת בליבו היא הישיבה הקדושה באלעד.

השארת תגובה