קבלו: ההזמנה המקורית לחתונת האדמו"ר

הריי"צ
הריי"צ

מכירה: ההזמנה המקורית לחתונת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש

הזמנה מקורית לחתונת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש. זוהי פקסמיליה מכתב יד חותנו האדמו"ר הריי"צ. ווארשא תרפ"ט [1929]

הזמנה לחתונת האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון עם הרבנית חיה מושקא בת האדמו"ר הריי"צ.

החתונה הגדולה התקיימה בי"ד כסלו תרפ"ט בוורשא הבירה במעמד המון חוגג של חסידים ותמימים ומעריצי בית רבי בראשות אדמור"י ורבני ווארשא ופולין בכלל.

לא רק כיום בפרספקטיבה היסטורית ומרחק שנות דורות אנו מסתכלים על חתונה זו כעל חתונה היסטורית, גם אז תוך כדי התרחשות האירוע חשו כולם בבטחה כי הם עדים למעמד מיוחד במינו, אף שספק אם ידעו שאלו רגעים היסטוריים בתהליך של קשירת החוליה השביעית בשרשרת הזהב בת שבעת קני האור ומסירת שרביט המלך לידי חתנו ותלמידו האהוב (תשורה, תשנ"ט עמ' ח).

ההזמנה היא פקסמיליה מעצם כתב יד הריי"צ על גבי נייר מסמכים והיא שנשלחה בשעתו לחסידים.

הפריט המיוחד מוצע כעת למכירה בבית המכירות הפומביות גנזים ביום שלישי, 30.6.20, 19:00 (שעון ישראל).

השארת תגובה