'הוצאה' – לטייל בשבת על שפת הים

יצאת לטיל על שפת הים בשבת האם מותר להוציא איתך דברים או לא? מפי הרב אברהם שרגא ראש בית הוראה פיתח תשובות

השארת תגובה