תיעוד: שיעורו של האדמו"ר מסאטמר

השנה בצל הקרונא שיעור יומי בסוגיא עליה דרש האדמו"ר בחג. בסוגיא דאין שליח לדבר עבירה, מידי יום השיעור הועבר לאלפי חסידים בקו של החסידות, בו אפשר לשמוע מראה מקומות לשיעורים ושידורים חיים.

בסאטמר נהוג שהאדמו"ר דורש דרשה מיוחדת בחג מתן תורה אחרי תפילת שחרית, דרשה הידוע "קרעפל פשעטל" על שם שלפני הדרשה אוכלים קרעפלך לכבוד החג.

הדרשה מידי שנה היא בסוגיא הנלמדת בהיכל הישיבה גדולה בה משמש האדמו"ר כראש הישיבה, כמה שבועות לפני החג האדמו"ר מגיע מידי יום להכין את התלמידים בסוגיא עליו ידרוש בחג.

השנה עקב המצב שהיכלי הישבות סגורים בשל הקורונה, החליטו בקהילה שהאדמו"ר יעביר את השיעורים בשידור חי טלפוני, כאשר בכל יום אלפי חסידים לומדים את הסוגיא עם המראה מקומות, ובשעות הערב האדמו"ר נותן את השיעור בסוגיא מביתו בקרית יואל.

בכל יום התקיימה הגרלה בין תלמידי הישיבה מי יזכה לשבת ליד שולחן האדמו"ר ולראות את בעל השמועה עומד כנגדו, כאשר כל יום נכנסו קבוצה של עשרה בחורים לשמוע את השיעור השנה דרש האדמו"ר שליט"א בסוגיא "אין שליח לדבר עבירה" ואפשר לשמוע הקלטות מהשיעורים.

השארת תגובה