גרמניה: בתי הכנסת נפתחו 'ללא שירה'

על פי הנחיות שלטונות גרמניה מאפשרים לפתוח רק את בתי הכנסת הגדולים עם הגבלות מרחק ואסורה השירה בציבור

בית הכנסת בגרמניה, צילום: רפאל ארליך
בית הכנסת בגרמניה, צילום: רפאל ארליך

שלטונות גרמניה הודיעו לרבני גרמניה כי הם מתירים היום לפתוח את בתי הכנסת הגדולים במרבית המדינה. על פי ההנחיות ייפתחו רק בתי הכנסת הגדולים בהם ניתן להקפיד על הוראות הבריאות. מרחקים בין אנשים וויסות הכניסה והיציאה. עם זאת הורו השלטונות כי אין לשיר בציבור.

עוד הורו השלטונות כי אין לחולים להגיע לבית הכנסת. סידורים וטליתות על המתפללים להביא רק מביתם. יישמר המרחק בין הבעל קורא והעולה לתורה. הגבאים לא יעמדו על בימת בית הכנסת. ספר התורה יונח מראש על הבימה ויוחזר לאחר התפילה ללא נוכחות המתפללים. וההנחיה המשמעותית ביותר; אין לנהל שיחות בתוך בית הכנסת!.

רבה של פרנקפורט יו"ר רבני גרמניה וסגן יו״ר הועדה המתמדת של ׳ועידת רבני אירופה׳ 'ועידת רבני אירופה' הרב אביחי אפל אמר כי : 'עד עתה ואי"ה גם מעתה, המצב כאן יחסית היה כנראה בטוב והצליחו לשלוט בהתפתחויות – כך דברי השלטונות, ויהי רצון שהכל יהי' בשמחה ובבריאות בעז"ה ונזכה לשמוע בשורות טובות מכלל הקהילות בעולם כולו'.

השארת תגובה