אחרי שבת של התעמרות – הקלות בבני ברק

העיר בני ברק סגורה, אין יוצא ואין בא – אלא שתכנון לקוי גרם לסגר להיות מלווה בקשיים מיותרים – הלילה זה יסתיים כשהעיר תאוחד בחסימת ציר ז'בוטינסקי

סגר על בני ברק
סגר על בני ברק

בהתאם להחלטת הדרג המדיני, הוכרזה העיר בני ברק כאזור מוגבל.

ההכרזה בתוקף לתקופה של עד 7 ימים – כשניתן להאריכה בכפוף לאישורים המתאימים.

משטרת ישראל נערכה לאכיפת התקנות החדשות שאושרו – עשרות מחסומי דרכים משטרתיים פרוסים סביב לעיר בכל הכניסות והיציאות של העיר.

מאות שוטרים פועלים לאכיפת התקנות לשעת חירום וקיום ההנחיות בשטח גם באמצעות רחפנים ותצפיות לשליטה ואיתור חריגים.

אלא שתכנון לקוי ושגוי של ה'סגר', יצר מצב קשה מאד. תושבי העיר שניסו לעבור בין חלקיה – סורבו. יתרה על כך, בעוד ביום שישי פיקחו על המחסומים אנשי משמר הגבול, הרי שבשבת החליפו אותם שוטרים שהעמידו מחסומים ברחבי העיר כשהם מתעמרים בתושבים שיצאו מבתיהם לצורך חיוני או בתוך ה-100 מטרים המותרים.

הלילה בחצות ייחסם ציר ז'בוטינסקי בשני קצוות העיר והמעבר בין שכונות העיר יתאפשר.

להלן עיקרי התקנות החדשות התקפות לגבי תושבי העיר בני ברק שהוכרזה כאזור מוגבל:

לא יצא אדם שמתגורר באזור מוגבל, אלא למטרות הבאות:

1. קבלת טיפול רפואי חיוני שלא ניתן לקבלו בתוך העיר.
2. הליך משפטי שמחייב את נוכחותו.
3. שוטר, חייל או איש צוות רפואי היוצא במסגרת תפקידו.
4. הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.
5. העברה של קטין שהוריו חיים בנפרד אל ההורה המתגורר מחוץ לאזור המוגבל בתנאים שצויינו בתקנות.
6. צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי רשות החירום הלאומית.

לא יכנס אדם לאזור מוגבל, למעט:

1. כניסת גוף הצלה, משטרת ישראל, צה”ל ושירות ההתגוננות האזרחית (למתן סיוע אזרחי).
2. כניסת אדם המתגורר דרך קבע באזור המוגבל.
3. כניסת איש צוות רפואי לביצוע תפקידו.
4. כניסת עובדים סוציאלים ועובדי רווחה.
6. כניסת עיתונאי ועובד מקצועות תקשורת (ובלבד שנושא תעודת לע”מ או של איגוד העיתונאים).
7. כניסה לאספקת מוצרים ושירותים חיוניים (כולל חשמל, מים, תקשורת ופסולת).
8. העברת קטין שהוריו חיים בנפרד.
9. צורך חיוני אחר, באישור מי שהוסמך לכך על ידי רשות החירום הלאומית.

כל כניסה או יציאה מהעיר תעשה ככל הניתן, בכפוף להצגת אסמכתא (למעט הגופים המוסמכים). כמו כן בהתאם לתקנות, בקשות להחרגה יוגשו לרשות המקומית, דרך מוקד 106.

לצורך אכיפת התקנות החדשות השוטרים יוכלו למנוע כניסה או יציאה של אדם או רכב לאזור מוגבל, לדרוש מאדם להזדהות ולעכבו, וכן להשתמש בסמכויות שיטור נוספות במקרה הצורך.

השארת תגובה