למכירה: 'תיקוני הזוהר' של בעל ה'דברי חיים'

מוצע למכירה ב50 אלף דולר! נדיר: ספר "תיקוני זוהר" שהיה שייך להרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א, וכן להאדמורי"ם הצדיקים לבית ספינקא זיע"א

image
image

מוצע למכירה ב50 אלף דולר! נדיר: ספר "תיקוני זוהר" שהיה שייך להרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א, וכן להאדמורי"ם הצדיקים לבית ספינקא זיע"א,

ספר "תיקוני זוהר" {התיקונים} שהיה שייך לרבי חיים הלברשטאם מצאנז זיע"א, ואשר נתנו לפי המקובל והמפורסם לרבינו הרה"ק ר' יוסף מאיר וויס מספינקא זיע"א, בעל ה"אמרי יוסף", – הסיפור מובא באריכות בספר "פאר יוסף" {עובדות וסיפורים על רבינו האמרי יוסף שהוציא הרב אלכסנד וויס מספינקא, וקיבל המלצה חשובה מאוד מבנו הרה"ק ה"חקל יצחק"}, לפנינו העותק בחתימת יד קדשו {בלועזית} של הרה"ק ר' יוסף מאיר מספינקא, וכן חותמתו, וכן חתימת יד קדשו של הרה"ק ר' ישראל חיים וויס זיע"א, בנו של ה"חקל יצחק", וחותמות וחתימות נוספות, כמו כן נמצאת שם חתימות והגהות מאת הרב אברהם יקיר  גיסו של הרה"ק ר' ישראל חיים וויס זיע"א מספינקא,  

כמו כן נמצאו כ 15 תיקונים בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק בעל ה"אמרי יוסף" זיע"א, בין דפי הספר ישנם הגהות של עוד כותבים שלא נבדקו על ידינו,

מוצע כעת למכירה בבית המכירות  אוצרות ירושלים ביום שני, 27.4.20, בשעה 19:00 רחוב KDUSHAT LEVI 30, BETAR

העותק במצב מרשים, חורים קלים בשוליים הפנימיים,

הסיפור במלואו מספר פאר יוסף, וההסכמה על הספר מבנו ה"חקל יצחק", ומן המפורסמות היא ואין צריכין לראייה.

הספר במצב שלם, שוליים נאים, דפוס משובח, כפי התיאור המובא בספר פאר יוסף על התיקוני זוהר שקיבל מהרה"ק מצאנז זיע"א,

הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א,  

נולד לאביו הרה"ק ר' אריה לייבוש זצ"ל, בשנת תקנ"ג לפ"ק, שמו מוזכר בסילודין כאחד מגדולי וצדיקי האדמורי"ם החסידיים שהטביעו חותמם לדורות, גאון מופלג בתורה והלכה, כל גאוני דורו התכתבו עימו בהלכה, על אף היותו אדמו"ר לחסידים, גם המתנגדים קיבלו עליהם את פסיקותיו ההלכתיות, וכן אנו מוצאים את הערכתו וחיבתו הגדולה של רבינו המהר"ם אש זצ"ל אליו בזה"ל בתשובה אליו, "הגאון האמיתי, סיני ועוקר הרים, דובר מישרים, המאיר לארץ ולדרים, פטיש החזק… והנני משתחווה להדרת קדשו" עוד קודם ללידתו, שמעה אמו מפורשות מהרה"ק רבינו משה לייב מסאסוב שהילד אשר יולד יהיה למנהיג הדור, בגיל צעיר נעשה לחתן הגאון בעל ברוך טעם וממנו קבל תורה ודרך בלימוד וממנו נסמך להוראה. וכן סידר את כתבי חותנו הגדול בצעירותו, בשנת תקע"ז נתקבל לרבה .של רודניק ושם נהפך לחסיד מובהק של הרה"ק "יחיד בדורו בחכמת אלוקות" רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א בעל ה"זרע קודש" ועוד ספרים,  לכאורה היה לאדמו"ר החשוב ביותר בכל גאליציה בדורו. כמעט כל צדיקי גאליציה הונגריה ורבים מפולין קבלו את מרותו. פיזר כל ממונו לצדקה, ולא השאיר מטבע אחת בלילה בביתו, ספריו ותשובותיו הפכו מהרה לנחלת כל כלל ישראל, הנהנים מזה עד עצם היום הזה, נלב"ע כ"ה ניסן שנת תרל"ו והוטמן בעיר צאנז, זכותו יגן עלינו

הרה"ק "האמרי יוסף" מספינקא זיע"א,  

אחד מהאדמורי"ם המפורסמים מאוד והבולטים בדורו, השפעתו היתה רבה בכל סביבתו, מגיל צעיר דבק בתורת החסידות והיה נוסע לאדמו"ר הרה"ק ר' שלום רוקח מבעלזא זיע"א, וכן לאדמו"ר הרה"ק ה"צמח צדיק" מויזניץ זיע"א,  לאחר נישואיו השניים התקרב מאד לאדמו"ר ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב זיע"א, עד שהיה לחשוב בתלמידיו, וממנו קיבל את עיקרי תורתו בחסידות. קיים גם קשרים עם הרה"ק ר' חיים מצאנז זיע"א. עוד בשנת תר"ל הכתיר אותו רבו לאדמו"ר, אולם הוא סירב לקבל על עצמו תפקיד של אדמו"ר בחיי רבו. לאחר פטירת רבו בי"ג סיון תרל"ג, הכתירו אותו כמה מחסידי הרב המנוח לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש. מני אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו מזידיטשוב, והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה. גם גדולי תורה כמו המהרש"ם מברעזאן זצ"ל נמנו על חסידיו. במיוחד התפרסם כבקי בתורת הקבלה, עד שאמרו עליו שהרה"ק ר' חיים מצאנז זיע"א, מתייעץ עמו בשאלות בקבלה. כרבו הרה"ק מזידיטשוב זיע"א,   אחז בקבלת האר"י, תורתו החסידית נכתבה בספרו הגדול "אמרי יוסף", המבוססת רובה ככולה על קבלת האר"י. תורתו מצויה גם בספר של רבו שהוא הוציא לאור "ליקוטי מהרי"א". נלב"ע ביום ו' אייר בשנת תרס"ט, והוטמן בעיירה ספינקא, ובשנת תשל"ב הועלו עצמותיו הק' לארץ הקודש והוטמנו בעיר "פתח תקווה", בבית החיים סגולה.

השארת תגובה