למכירה: שולחן האדמו"ר מבעלזא זצ"ל

שולחן האדמו"ר מבעלזא
שולחן האדמו"ר מבעלזא

השולחן של האדמו"ר הרה"ק רבי אהרן מבעלזא שקיבל עליו קוויטלעך וערך עליו טיש, ולמד והתפלל במשך כמה חודשים בזמן ההפצצות על תל אביב במלחמת השחרור עומד כעת למכירה בבית המכירות "פאר" ביום רביעי, 25.3.20, בשעה 18:00 ברמות דוד, קרית קרעטשניף, קרית גת.

בעת ההפצצות על תל אביב במלחמת השחרור שהיתה בשנת תש"ח העתיק הרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא את מגוריו בחדשי הקיץ של שנת תש"ח לדירת הרב החסיד רבי ישראל מאנדל [מזקני וחשובי בית גור ומחותנו של הרב הקדוש בעל הלב שמחה מגור] ברחוב קאלישר שהיתה סמוכה ליפו, ומרוחקת קצת מאזור ההפצצות. את יפו לא רצו הערבים להפציץ, כדי שלא לפגוע באוכלוסייה הערבית שהתגוררה שם ובנוסף לכך היתה דירתו ממוקמת בקומת הקרקע של הבנין, והייתה נחשבת לבטוחה יותר מפני פגיעה.

רבי ישראל מאנדל פינה אז שני חדרים מדירתו עבור הרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא, והסתופף יחד עם משפחתו בחדר אחד. בכל אותה תקופה של חודשי הקיץ של שנת תש"ח היה הרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא יושב ליד השולחן הקדוש שלפנינו בו היה לומד ומתפלל ועליו היה עורך את הטיש ומקבל אנשים לעצה ולברכה ועליו היה קורא את הקוויטלעך.

דבר זה שהרב הקדוש רבי אהרן מבעלזא היה בביתו של הרב החסיד רבי ישראל מאנדל באותה תקופה הוא ידוע ומפורסם לכל ומופיע גם בספר "בקודש פנימה" שהוציא לאור המשמש בקודש רבי יצחק לנדאו בזה"ל:

"בחדשי הקיץ שנת תש"ח בעת המלחמה כשהפגיזו האויבים את העיר תל אביב עבר מרן להתגורר בבית הרה"ח ר' ישראל מאנדל ז"ל, [מחותנו של בעל הלב שמחה מגור] שהיה סמוך ליפו ברחוב קאלישר שם הייתה הסכנה פחותה."

וכמו"כ מביא בספר הנ"ל מספר סיפורים שהתרחשו עם רבי ישראל מאנדל, ועם הרה"ק רבי אהרן מבעלזא, וביניהם שהרה"ק רבי אהרן מבעלזא קרא לרבי ישראל מאנדל "בעל האכסנייא".

מצורף אישור מבן המשפחה על נכונות הדברים בו הוא כותב: "להווי ידוע שהשולחן הזה היה בביתו של זקיני הרב החסיד ר' ישראל מאנדל ז"ל ברחוב קאלישר 9 בתל אביב. הרב הקדוש רבי אהרן מבעלז היה אצלו בביתו כמה חדשים כידוע. וזהו השולחן שישב עליו כל הזמן בזמן שקיבל החסידים, בזמן שהתפלל, וגם בזמן שישב ולמד, כל הזמן ע"י השולחן הזה. "

השארת תגובה