תיעוד: שבת הכתרה בחצר הקודש קליוולנד

מאות חסידים ואוהדים השתתפו השבת בשבת הכתרה בראשות אדמו"ר מקליוולנד בבית מדרשו בביתר עילית, השבת פרשת תצווה – שבת זכור במלאות ימי השבעה לפטירתו של האדמו"ר מקליוולנד זצוק"ל נהרו החסידים לחסות שבת ראשונה בראשות בנו ממלא מקומו אדמו"ר מקליוולנד, בערב שבת קודש עם כניסתו של אדמו"ר לביהמ"ד הדליק האדמו"ר את הנרות כמנהג רבוה"ק לבית נדבורנה, לאחר התפילה עברו המתפללים ותושבי העיר למשך שעה ארוכה לברכת שבתא טבא, כשעתיים לאחר סיום התפילה נכנס אדמו"ר לעריכת השולחן הטהור, בעת קידש אדמו"ר על היין בגביע של אביו אדמו"ר זצוק"ל דמעו זקני החסידים שרק לפני 6 שבתות בשבת התוועדות בפרשת וארא שנה זו זכו לשמוע את הקולות וברקים של כ"ק מרן אסמו"ר הקוה"ט זצוק"ל בעת שקידש על היין. שוה"ט נמשך אל תוך הלילה כשאדמו"ר ניגן את ניגוני השבת של אביו זצוק"ל.

בבוקר יום השבת לאחר תפילה התקיים הקידושא רבא לרגל הולדת נכדתו הבכורה של אדמו"ר  בת לחתנו ר' צבי פרנקל, אדמו"ר הרחיב בדברי תורה אודות שקע השמש וזרח השמש, האבל והשמחה משמשים בעירבוביא.

בסעודה שלישית אדמו"ר הרחיב בדברי חיזוק על מלכות שנטלו ממנו כתר המלוכה, על האבלות בחודש שבו מרבים בשמחה, על השמחה התמידית של אביו כ"ק אדמו"ר זצוק"ל אפילו בזמנים קשים מאוד.

לאחר תפילת מעריב הבדיל אדמו"ר בביהמ"ד וקידש את הלבנה הרחבת ביהמ"ד לאחמ"כ עברו הקהל לברכת א גוט וואך.

השארת תגובה