'למענינו' – תיעוד מחצר הקודש סערט ויז'ניץ

דינר "למעננו" למען ממלכת התורה סערט ויזני'ץ בני ברק.

התקיים בז' אדר תש"פ ברוב פאר והדר באחוזת וגשל בבני ברק.

לצד שולחנות ערוכים בטוב טעם התכנסו חברי הקהילה ותומכי וידידי המוסדות.

את המעמד הנחה הרב אהרן יעקובס שקידם בברכה את כל המשתתפים.

לאחמ"כ הוקרנה מצגת מרהיבה על התפתחות המוסדות שהוקם ע"י רבינו בעל ה"חכמת אליעזר" זיע"א ומתפתח ביתר שאת ע"י האדמו"ר שליט"א.

בחרדת קודש קיבלו המשתתפים את פני האדמו"ר בנאום הכבוד התכבד הרה"ג ר' אברהם צבי דירינפלד רב דחסידי בעלזא ת"א וב"ש בגודל מעלת חיזוק וביסוס מוסדות התורה והחינוך, לאחמ"כ זכו לשמוע דא"ח מהאדמו"ר.

תומכי וידידי המוסדות זכו לעבור בקודש ולקבל תשורה על תרומתם למען המוסדות.

השארת תגובה