בחצרות האדמו"רים: שני שלישי, פורים דפרזים

סדר ימי הפורים בחצרות הקודש בצל האדמו"רים: זמני קריאת המגילה, משתה היין ומשתה אסתר -פורים דפרזים ופורים דמוקפין

פורים בלעלוב, צילום יעקב לדרמן (12)
פורים בלעלוב, צילום יעקב לדרמן (12)

אלכסנדר: קריאת מגילה לאחר מעריב בשעה 6:30 בבית המדרש ברחוב אחיעזר בבני ברק. קבלת קהל אצל האדמו"ר מהשעה 10:15 עד 12:15. לאחר מכן מנחה ועריכת טיש, ובמוצאי פורים טיש 'משתה היין' בשעה 8 בערב.

אוז'רוב: בבית המדרש ברחוב חזון איש 51 בבני ברק, קריאת המגילה בליל פורים בשעה 6:50, תפילת שחרית וקריאת המגילה בשעה 7:15 בבוקר, לאחר מכן טיש פורים, לאחר מכן האדמו"ר מקבל קהל בביתו במשך רוב שעות היום עד מנחה.

אשלג: קריאת המגילה בשעה 18:30. טיש 'משתה היין' בשעה 21:00. שחרית בבוקר בשעה 7:00, קריאת מגילה 7.40 ולאחר התפילה לחיים טיש בבית המדרש עד השעה 10.00 ולאחר מכן קבלת קהל בביתו שבקומת בית המדרש ברחוב שד"ל בבני ברק. מנחה בשעה 5.00 ולאחר מכן עריכת השולחן.

אשלג: בבית המדרש ברחוב אבן עזרא בבני ברק, תפילת מעריב בליל פורים בזמן לאחר מכן קריאת מגילה, טיש ביום הפורים בשעה 17:45.

אנטניא: קריאת המגילה מיד לאחר תפילת מעריב בבית המדרש 'תפלה למשה' אנטניא ברחוב הושע בבני ברק. קבלת קהל ביום הפורים בבית האדמו"ר ברחוב אהבת שלום. טיש משתה היין בשעה 8 בערב.

באבוב: קריאת המגילה בשעה 7:00, טיש ליל פורים בשעה 11, שחרית בשעה 8 בבוקר, קבלת קהל אצל האדמו"ר מהשעה 10:45 עד 12:00, טיש משתה היין בשעה 6:00, עריכת הטיש בליל שושן פורים בשעה 10:45, בשושן פורים יערך מעמד הרומפלען בהיכל המתיבתא, לאחמ"כ יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בשעה 11:00 בבוקר בבית המדרש הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין.

באבוב-45: האדמו"ר מבאבוב-45 יערוך טיש משתה היין בשעה 6 אחה"צ, בערב ליל שושן פורים יתקיים טיש נוסף במהלך הטיש תיערך הצגה, בבית המדרש באבוב-45 בשכונת בורו פארק בברוקלין. בשושן פורים יערוך האדמו"ר מעמד הרומפלען בבית המדרש אפריון של שלמה שבראשות בנו הגדול הרה"צ רבי יוסף אונגר, לאחמ"כ יערך טיש בביהמ"ד הגדול לרגל שושן פורים.

בוהוש: קריאת המגילה בשעה 7 בערב, תפילת שחרית בשעה 7:30, משלוח מנות לאדמו"ר בביתו בין השעות 11:30 עד 2:30, טיש משתה היין בשעה 8 בערב בבית המדרש בוהוש ברח' חגי 14 בב"ב.

בוטושאן: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, תפילת שחרית בשעה 8:20, קבלת קהל אצל האדמו"ר בין השעות 10:00 ל- 13:00 בצהריים. האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום שלישי בשעה 19:00 בהיכל בית מדרשו ברחוב ישעיהו 14 בבני ברק.

ביאלא בני ברק: קריאת המגילה לאחר מעריב בשעה 6:30. ביום שלישי, שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל למשלוח מנות אצל האדמו"ר מהשעה 16:00 עד 17.30 בביתו ברחוב ירושלים 17. משתה היין בביהמ"ד הגדול ברחוב ירושלים בשעה 21:30.

ביאלא פשיסחא: האדמו"ר מביאלא פשיסחא יקבל קהל בביתו בבני ברק מהשעה 12:30 עד 16:00 ויערוך טיש 'משתה היין' בשעה 5:30 בערב בבית המדרש ביאלא פשיסחא ברחוב 'אמרי ברוך' בקרית ויז'ניץ בב"ב.

ביאלא רמת אהרן: קבלת קהל ע"י האדמו"ר מביאלא ביום הפורים מהשעה 10:30 עד 1:00 בצהרים בבית המדרש בשכונת רמת אהרן בבני ברק, עריכת השולחן במוצאי פורים בשעה 8:15 בבית המדרש הגדול 'משכן יחיאל' ברחוב רוזנהיים.

ביטשקוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 18:45, קריאת המגילה בבוקר בשעה 9:30 בבוקר, משתה היין בשעה 17:45 בבית המדרש ביטשקוב ברח' משה הלוי 6 ת"א יפו.

דאראג: קריאת המגילה בזמן, טיש בשעה 23:00. תפילת שחרית בשעה 8:30 בבוקר, קבלת קהל ומשלוח מנות בחדרו של האדמו"ר מאחרי שחרית עד השעה 15:00, בבית המדרש ברחוב יצחק נפחא בבני ברק. עריכת הטיש בשעה 8:30 בערב.

דז'יקוב ויז'ניץ: ליל פורים: קריאת המגילה בשעה 6:30 לאחמ"כ יערוך האדמו"ר טיש, ביום שלישי יקבל האדמו"ר קהל מאחר תפילת שחרית עד השעה 12:00 ולאחר מכן בטיש 'משתה היין' בשעה 3 בצהריים, טיש פורים בשעה 20:00 בערב, רביעיי יערוך האדמו"ר טיש לכבוד שושן פורים בשעה 11 בבוקר בבית המדרש הגדול דז'יקוב ברמה ג' בבית שמש.

דינוב: טיש משתה היין בשעה 18:30 בבית המדרש ברחוב פחד יצחק בביתר עילית. האדמו"ר יקבל קהל בביתו ברחוב המגיד ממעזריטש מהשעה 12:30 עד 16:00.

דינוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 8:20, קריאת המגילה ביום בשעה 10:30, קבלת קהל בין השעות 3:30 עד 5:30. טיש 'משתה היין' בשעה 21:30, בער"ש ייערך טיש לכבוד שושן פורים בשעה 12:30 בבית המדרש דרכי תשובה דינוב בשכונת וויליאמסורג בברוקלין.

דעעש: בביהמ"ד ברחוב רבי טרפון, בבני ברק. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 7:10, תפילת שחרית ביום שלישי בשעה 8:00. קבלת קהל בבית האדמו"ר מהשעה 12:00, מנחה בשעה 15:00, טיש 'משתה היין' בשעה 18:00.

וואסלוי: קריאת המגילה לאחר מעריב. ביום שלישי תפילת שחרית בשעה 7.30 ובשעה 8:30 קריאת המגילה. בשעה 15:00 ייערך טיש בבית המדרש של החסידות.

וויען: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשעה 9 בערב ביום הפורים בבית המדרש הגדול בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

ווערצקי: בבית המדרש ברחוב השלושה בבני ברק קריאת המגילה לאחר מעריב. שחרית בשעה 8:30, קבלת קהל מ-12.00 עד 1 7:00. טיש מוצאי פורים בשעה 7 בערב.

ויז'ניץ: קריאת המגילה ביום שני בשעה 18:15. לאחר מכן קבלת קהל בבית מרן האדמו"ר ברחוב אהבת שלום מהשעה 21:00 ועד 22:00. טיש בבית המדרש הגדול בשעה 22:15 בשילוב שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר, בן לחתנו הרב מנחם מנדל הגר, בן הרה"צ רבי ישראל אליעזר הגר אב"ד סערט וז'ניץ ירושלים, לאחמ"כ יערך הצגת ה'פורים שפיל', תפילת שחרית בשעה 8:30. קריאת המגילה בשעה 10:00, משתה היין מהשעה 13:00 עד 17:00, עריכת הטיש ליל ב' דפורים בשעה 20:15 בביהמ"ד הגדול. ביום רביעי אחה"צ עריכת הטיש לכבוד פורים דמוקפים.

ויז'ניץ: תפילת מעריב בזמן ולאחר מכן מיד קריאת מגילה. טיש בליל פורים בשעה 10:30, שחרית בשעה 9 בבוקר, טיש משתה היין בשעה 9 בערב, ביום רביעי ייערך טיש בשעה 6:30 לכבוד שושן פורים בבית המדרש הגדול מרכז חסידי ויז'ניץ ברחוב שלמה המלך בב"ב.

ויז'ניץ בורו פארק: מעריב ליל פורים בשעה 7:43, עריכת השולחן בשעה 11, קריאת המגילה ביום הפורים בשעה 10:15, מנחה בשעה 6:20 ולאחמ"כ סעודת פורים. טיש משתה היין בשעה 9:15, בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש 'תורת חיים' ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ויז'ניץ בית שמש: בליל פורים ישהה האדמו"ר בבית מדרשו ברח' מלצר בב"ב. קריאת המגילה לאחר מעריב בשעה 6:15, טיש לרגל פורים ייערך בשעה 10:00. ביום הפורים האדמו"ר ישהה בבית מדרשו אהבת ישראל ברח' רבי יהושע 5 בבית שמש. שחרית בשעה 9 קבלת קהל לאחר קריאת המגילה עד השוה"ט. משתה היין טיש בשעה 1:30 בצהריים, לאחמ"כ יערך המשך הטיש בשעה 8 בערב, בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש בירושלים בשעה 5:30 ברח' אדניהו הכהן בשכונת הבוכרים.

ויז'ניץ ויליאמסבורג: קריאת המגילה בשעה 20:00 בערב, טיש בליל פורים בשעה 11:15, תפילת שחרית בשעה ב-9:30, מנחה בשעה 6 בערב לאחמ"כ יערך טיש משתה היין ומשלוח מנות. בשושן פורים יערך טיש בבית המדרש הגדול 'תורת חיים' ויז'ניץ בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

ויז'ניץ ירושלים: קריאת המגילה בלילה פורים בשעה 7:55, שחרית בשעה 10 בבוקר, האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשעה 8:45 בערב בבית המדרש 'אמרי חיים' ויז'ניץ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

ויז'ניץ לונדון: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 7:25, עריכת הטיש בשעה 11 בערב. טיש משתה היין בשעה 9:30 בערב, בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש הגדול 'אמרי חיים ויז'ניץ בשכונת סטמפורד היל בלונדון.

ויז'ניץ ממונסי: קריאת המגילה בשעה 7 בערב, טיש בליל פורים יערך בשעה 8 בערב, שחרית בשעה 10:10, משתה היין בבית המדרש אמרי חיים בשעה 2 בצהריים, טיש בשעה 9:30 בערב בהיכל הטישים, ביום רביעי יערך טיש לרגל שושן פורים בשעה 11 בבוקר בבית המדרש הגדול 'לבוש מרדכי' בשיכון ויז'ניץ במונסי.

ויז'ניץ מונטריאול: קריאת המגילה ב-8:15 בערב, טיש ליל פורים בשעה 11:30. שחרית בשעה 9:30, טיש משתה היין בשעה 1 בצהריים, לאחמ"כ קבלת קהל עד 4:30, טיש משתה היין בשעה 9:30 בערב. בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש אהבת ישראל ויז'ניץ במונטריאול שבקנדה.

ויז'ניץ קאיימישע לייק: קריאת המגילה בשעה 8:10, טיש בליל פורים בשעה 11, שחרית בשעה 10 בבוקר, סעודת משתה היין בשעה 2 בצהריים, טיש משתה היין בשעה 9 בערב. בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש 'תורת חיים' ויז'ניץ בקייאמישע לייק בגיברס.

זוטשקא: בבית המדרש של החסידות ברחוב באר מים חיים 14. קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב ב-7:05. אמירת ספר התהילים בשעה 5 לפנות בוקר. תפילת שחרית בשעה 8:00, קבלת קהל ומשלוח מנות אצל האדמו"ר- לאחר הלחיים טיש מהשעה 11.00 עד השעה 12:00. ולאחר תפילת מנחה מהשעה 3.30 עד 4:30, עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 7:30.

זוטשקא אמסנא: האדמו"ר מזוטשקא אמסנא יערוך טיש משתה היין בשעה 6 אחה"צ בבית מדרשו ברח' יונה הנביא 4 בב"ב. קבלת קהל מהשעה 2 עד 4:15 בבית האדמו"ר ברח' חבקוק 5.

זידיטשוב בבני ברק: האדמו"ר מזידיטשוב יערוך טיש משתה היין ביום הפורים בשעה 17:00 אחה"צ בבית המדרש ברחוב רבינא בבני ברק, קבלת קהל במשך כל היום בבית האדמו"ר ברחוב אברהם בן דוד 42.

חוג חתם סופר: קריאת המגילה בשעה 18:30 בבית המדרש ברחוב אדמו"רי אלכסנדר 18 בב"ב, קבלת קהל ביום פורים בין השעות 11:00 ל-14:00, טיש 'משתה היין' בשעה 19:15.

טאהש: טיש בליל פורים בשעה 9:45, טיש משתה היין בשעה 5:30 אחה"צ, בשושן פורים ייערך טיש בשעה 10 בבוקר בהיכל הטישים בקרית טאהש בקנדה.

טאלנא: בליל פורים בשעה 21:00 מתקיים טיש קצר לכבוד ליל פורים. ברכת המזון בשעה 22:30, שחרית בשעה 8:00. קבלת קהל ומשלוח מנות עד השעה 13:00 בצהריים בביהמ"ד 'תפארת יוחנן' מזרח רובע ז'. הטיש בשעה 19:00 עד חצות הליל בליווי תזמורת.

טמשוואר: קריאת המגילה בזמן רבינו תם. האדמו"ר יערוך את שולחנו בליל פורים בביתו ברחוב רד"ק 5, ביום שלישי קריאת המגילה בשעה 7:30 בבוקר, יקבל קהל בביתו במשך כל היום עד לשעת מנחה בשעה 15.30, ובשעה 19:30 טיש 'משתה היין' בבית המדרש ברחוב סוקולוב 7 בבני ברק.

טשערנאביל: קריאת המגילה ליל פורים 8:10, שחרית יום הפורים בשעה 9:00, סעודת משתה יין 9:15 בערב, עריכת השולחן שושן פורים 6:30 אחה"צ בבית המדרש הגדול בשכונת בורו פארק בברוקלין.

טשרנוביל: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 7, שחרית בשעה 7:45, עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 7:30, בהיכל ישיבת טשרנוביל ברחוב חבקוק בב"ב. בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש טשרנוביל ברח' ראב"ד 10 בב"ב.

טשארנוביל אשדוד: בבית המדרש של החסידות ברחוב ינאי במרכז רובע ז'. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. בבוקר מקבל האדמו"ר קהל לאחר תפילת מנחה. בשעה 20:30 – טיש 'משתה היין'.

לעלוב: קבלת קהל לתושבי בית שמש לאחר שחרית, ומהשעה 6 עד 7:30 לחסידים מחוץ לעיר, ולאחר מכן טיש 'משתה היין' בבית המדרש הגדול לעלוב, ברחוב מנחת יצחק בבית שמש.

לעלוב: המשפיע הגה"צ אלימלך בידרמן יערוך טיש משתה היין בשעה 6:30 ביום הפורים בערב בישיבת מנחת יצחק ברחוב הושע בני ברק.

לענטשנא: האדמו"ר יערוך טיש פורים בשעה 8 בערב בבית מדרשו ברחוב נהר הירדן 30 בבית שמש בשילוב פורים שפיל, קבלת קהל מהשעה 12:00 עד 16:00.

מבקשי השם: האדמו"ר ממבקשי ה' יערוך את שולחנו ביום פורים מיד לאחר תפילת שחרית עד השעה 3:00 אחה"צ בבית מדרשו ברח' קהילות יעקב ב"ב.

מודז'יץ: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 6:27. תפילת שחרית בשעה 7:40, טיש 'משתה היין' בשעה 20:30.

מיאלען: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 6:30 לאחמ"כ יערוך האדמו"ר לחיים טיש בחדרו, שחרית בשעה 8:30 בבוקר, קבלת קהל מהשעה 11:30 עד 12:30, טיש משתה היין בשעה 5:00 והמשך הטיש בשעה 8 בערב בבית המדרש אדרת אליהו בקרית גת. בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 5 בבית האדמו"ר בקרית גת.

מישקולץ: הטיש המרכזי ביום חמישי בערב בשעה 19.00 בהיכל בית המדרש מישקולץ ברחוב סלנט 8 במרכז העיר פתח תקווה.

מעזיבוז': תפילת ערבית ומקרא מגילה בליל פורים בשעה 6 בערב בבית האדמו"ר ברח' רמח"ל 3 פ"ת, בערב ייערך טיש משתה היין על גג בית האדמו"ר. שחרית וקריאת המגילה בנץ בבית המדרש משכן רפאל ברח' האדמו"ר מרוז'ין 10, ביום הפורים תיערך קבלת קהל משעה 10 בבוקר ועד 6 בערב בבית האדמו"ר.

מעליץ: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין אחרי תפילת מנחה בבית מדרשו ברח' הצבעוני ברובע ח' אשדוד.

מכנובקא-בעלזא: מעריב וקריאת המגילה בזמן ר"ת, קבלת קהל למשלוחי מנות מהשעה 13:15 עד 17:15, תפילת מנחה סעודה, ולאחר מכן עריכת טיש משתה היין בהיכל הישיבה ברח' השל"ה בב"ב.

נדבורנה: קריאת המגילה מיד לאחר זמן רבינו תם, תפילת שחרית בשעה 8:00, לאחר המגילה יערוך האדמו"ר טיש משלוח מנות. טיש משתה היין יערוך האדמו"ר במוצאי פורים בשעה 9:00 בערב. ביום רביעי בוקר יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בשעה 11:00, בהיכל הטישים בקרית נדבורנה בב"ב

נדבורנה אלעד: האדמו"ר מנדבורנה אלעד יערך טיש ביום שני ליל פורים בשעה 21:30 בערב, וביום‏ הפורים טיש משתה היין בשעה 20:00 בערב בבית המדרש 'באר יעקב' ברחוב פנחס בן יאיר 27 באלעד.

נדבורנה ביתר: האדמו"ר מנדבורנה ביתר יערוך טיש משתה היין ביום שלישי בשעה 19:30 בערב. בבוקר יקבל קהל מאחרי ה'לחיים טיש' עד השעה 13:30 בצהריים. בבית מדרשו ברח' אש קודש בגבעה א' בביתר.

נדבורנה חיפה: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשעה 7 בבית המדרש הגדול ברח' מיכאל בחיפה.

סאטמר: האדמו"ר ייכנס לקריאת המגילה בבית המדרש הגדול סאטמר בראדני סט ויליאמסבורג שחרית וקריאת המגילה בשעה 9:30. משעה 15:00 עד 17:00 תתקיים קבלת קהל. בשעה 17:30 ייכנס האדמו"ר לתפלת מנחה בביהמ"ד 'ברך משה', ולאחר מכן יתקיים טיש 'משתה היין' בהיכל בית המדרש הגדול. בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בבית המדרש הגדול בהשתתפות אלפי החסידים.

סאטמר: בליל פורים ייערך טיש בשעה 11:30 בערב, סעודת משתה היין ביום הפורים בשעה 7 בערב, ובשושן פורים ייערך טיש בבית המדרש הגדול בקרית יואל מונרו. קבלת קהל אצל האדמו"ר משעה 4:30 עד 6:30 בבית האדמו"ר.

סאסוב: קריאת המגילה בליל פורים בשעה 19:00. קריאת המגילה ביום בשעה 10:30, קבלת קהל בין השעות 13:00 ל-15:00. טיש 'משתה היין' יתקיים השנה בליל פורים בשעה 21:00 בבית המדרש הגדול בקרית ישמח משה בגני תקוה.

סטניסלב: קריאת המגילה בזמן ר"ת, בשעה 9:00 טיש בבית המדרש ברחוב דברי חיים בביתר עילית, קבלת קהל מהשעה 10:00 עד השעה 14:00.

סטריקוב: קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב בשעה 7:30, האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' ביום שלישי בשעה 9 בערב בבית המדרש ויז'ניץ מאנסי ברחוב הרב מלצר 28 בבני ברק.

סלאנים: בבית המדרש ברחוב ברסלב 7. קריאת המגילה מיד לאחר מעריב שחרית בשעה 7:00. קבלת קהל בין השעות 12:00 ל-13:00. טיש 'משתה היין' עד השעה 15:00. מנחה בשעה 17:00 ומיד לאחר מכן עריכת הטיש.

סערט ויז'ניץ: בבית המדרש הגדול ברמת ויז'ניץ בחיפה: קריאת המגילה לאחר מעריב, בשעה 22:00 עריכת הטיש, שחרית בשעה 8:30. קבלת קהל מ-11:30 עד 14:00 ובשעה 20:30 טיש 'משתה היין'.

ספינקא: עריכת טיש 'משתה היין' ביום שלישי בשעה 19:00, בבית המדרש ברחוב דונולו 11 בבני ברק.

ספינקא ב"ב: האדמו"ר מספינקא ב"ב יערוך במוצאי פורים טיש משתה היין בשעה 8 בערב בבית מדרשו אהל נחמן ספינקא ברח' יהושע 9 בב"ב. קבלת קהל ומשלוח מנות לאחר תפילת שחרית עד 12:30 בצהריים ומהשעה 4 עד עריכת הטיש בבית האדמו"ר.

ספינקא גני גד: בבית המדרש 'היכל יצחק' בבני ברק, טיש ליל פורים בשעה 21:30 בערב, ביום פורים טיש סעודת פורים בשעה 17:00 מנחה. משלוח מנות בבית האדמו"ר בשעה 12:00 עד 13:45 ברחוב גני גד 2 בב"ב בשכונת שיכון ה'.

סקווירא: קריאת המגילה חצי שעה אחרי הזמן, תפילת שחרית בשעה 10, בשעה 3:30 יערוך האדמו"ר טיש הראשון, ובשעה 9:30 יערך טיש משתה היין בבית המדרש הגדול בשיכון סקווירא בניו יורק.

סקווירא מבורו פארק:‏ האדמו"ר מסקווירא מבורו פארק יערוך טיש משתה היין ביום הפורים ב-9:30 בערב בבית מדרש סקווירא, בשכונת בורו פארק בברוקלין.

סקולען: קריאת המגילה ליל פורים בשעה 8:10, קבלת קהל אצל האדמו"ר מהשעה 2 עד 5:30, טיש משתה היין בשעה 8 בערב, שירת פורים לנו וריקודין לכבוד היום בשעה 11 בערב, בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש בשעה 6 בערב בבית המדרש הגדול נועם אליעזר סקולען בשכונת בורו פארק בברוקלין.

פאפא: כל התפילות והטישים בבית המדרש הגדול בווילאמסבורג, תפילת מעריב בשעה 18:50, לאחר מכן קריאת המגילה, טיש בליל פורים בשעה 20:30, שחרית בשעה 8:00, במשך היום קבלת קהל בבית האדמו"ר. את הסעודה עורך האדמו"ר בביתו, טיש שושן פורים בשעה 10:30 בבוקר.

פיטסבורג: קריאת המגילה לאחר תפילת מעריב. תפילת שחרית בשעה 8:30, קבלת קהל בבית האדמו"ר מהשעה 12:3 ועד השעה 15:30. טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש הגדול בקרית פיטסבורג באשדוד.

פרמישלאן: קריאת המגילה בלילה בשעה 7 ובבוקר שחרית בשעה 9, טיש 'משתה היין' בשעה 5:30 ביום הפורים בהיכל הטישים החדש של החסידות, בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש לאחר מנחה בשעה 4 בצהריים רחוב אברבנאל 2, קרית פרמישלאן בבני ברק.

צאנז: קריאת המגילה בהיכל המתיבתא – לאחר מעריב בזמן רבינו תם, כ"ק מרן האדמו"ר קורא את המגילה. כשעה לאחר מכן, קבלת קהל ולאחריה טיש פורים. ביום הפורים לאחר התפילה, מחלק האדמו"ר משלוח מנות, עוגות ו'לחיים'. לאחר מכן קבלת קהל עד השעה 15:00 בצהריים. בשעה 17:00, תתקיים תפילת מנחה ולאחר מכן עריכת 'גילופין טיש' בהיכל המתיבתא.

צאנז ז'מיגראד: סעודת משתה היין יחד עם האדמו"ר בשעה 7:15 בערב בבית מדרשו ברח' מינץ בב"ב.

צאנז קלויזנבורג: האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג יערוך טיש בליל פורים בשעה 10 בערב, משתה היין גילופין טיש בשעה 7:30 בערב. בשושן פורים יערוך האדמו"ר טיש לרגל שושן פורים בבית המדרש הגדול צאנז קלויזנבורג‏ בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קאלוב: האדמו"ר מקאלוב יערוך טיש משתה היין בשעה 9 בערב במוצאי פורים בבית המדרש הגדול קאלוב בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

קאסוב: האדמו"ר מקאסוב יערוך טיש משתה היין בשעה 9:30 בערב בבית המדרש קאסוב בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קאמרנא בני ברק: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב. שחרית בשעה 7:30, מנחה בשעה 16:30. האדמו"ר יערוך את טיש 'משתה היין' בביתו ברחוב דבורה הנביאה 14 בשעה 18.30.

קוזמיר: בבית המדרש ברחוב רש"י בבני ברק. בליל פורים קריאת המגילה בשעה 18:30. מנין תהילים יתקיים לפנות בוקר. תפילת שחרית עם הנץ. קריאת המגילה בשעה 6:15. קבלת משלוחי מנות בבית האדמו"ר ברחוב יצחק מאיר הכהן 1 בכל שעות היום. טיש משתה היין בשעה 7:30 בערב.

קוידינוב: מעריב וקריאת המגילה בשעה 6:15, קבלת קהל ומשלוח מנות אצל האדמו"ר בשעה 12:00 עד השעה 13:30, ומהשעה 15:30 עד 17:00. עריכת טיש 'משתה היין' בשעה 20:00 בבית המדרש ברחוב מהרש"ל 22 בבני ברק.

קוסוב ויז'ניץ: קבלת קהל ביום הפורים בין השעה 12:00 ל 16:00 בבית האדמו"ר ברח' נהר הירדן 22 בבית שמש. טיש משתה היין בשעה 7 בערב בבית המדרש ברח' האדמו"ר מבעלזא בבית שמש.

קליוולנד: קריאת המגילה ע"י האדמו"ר מקליוולנד ברעננה בשעה 19.30 לאחר מכן סעודת פורים בבית מדרש, ביום הפורים שחרית בשעה 8.00 לאחר מכן קריאת המגילה, בשעה 11.00 תתקיים משתה היין בבית מדרשו של האדמו"ר מקליוולנד זצ"ל ברעננה.

קראלי: האדמו"ר יערוך טיש משתה היין בשילוב הצגה בשעה 9 בערב בבית המדרש הגדול בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין.

קארלסבורג: הגה"צ גאב"ד קארלסבורג יערוך טיש משתה היין בשעה 8 בערב בבית המדרש קארלסבורג בשכונת בורו פארק בברוקלין.

קרעטשניף: קריאת המגילה בליל פורים מיד לאחר מעריב בשעה 7, טיש 'משתה היין' בשעה 18:00 בבית האדמו"ר. בשעה 21:00 המשך הטיש בבית המדרש הגדול.

קרעטשניף קרית גת: מיד לאחר מעריב קריאת המגילה. ביום הפורים יתקיים טיש 'משתה היין' בשעה 16:30 בחדרו של האדמו"ר, ולאחר מכן טיש באולם בית המדרש הגדול.

שאץ: האדמו"ר יקבל קהל ביום הפורים מהשעה 12 עד השעה 15:20. בשעה 18:30 יערוך טיש 'משתה היין' בבית המדרש ברחוב אדמו"רי שאץ בבני ברק.

שאץ ויז'ניץ: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב, טיש 'משתה היין' בשעה 8:30, קבלת קהל בבית האדמו"ר ברחוב מקור ברוך 4 בחיפה מהשעה 11:00 עד 13:30.

שבט הלוי: האדמו"ר משבט הלוי יקבל קהל בביתו ברחוב רש"י 34 בבני ברק, מהשעה 11:00 ועד 13:00 ואחר הצהריים מ-15:45 ועד 16:45. עריכת הטיש בשעה 19:45 בבית המדרש הגדול של ישיבת חכמי לובלין ברחוב הרב דסלר בבני ברק.

שומרי אמונים: בבית המדרש של החסידות ברובע ז' באשדוד קריאת המגילה בשעה 18:40, שחרית בשעה 8:00, קריאת המגילה בשעה 21:30, קבלת קהל ומשלוח מנות אצל האדמו"ר מהשעה 11:45 עד השעה 2:00 בצהריים, משתה היין בשעה 16:45, מנחה בשעה 17:40, לוויתן טיש בשעה 18:30.

שומרי אמונים: האדמו"ר קורא את המגילה בליל פורים בשעה 19:15, וביום הפורים בשעה 9:00, בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שפת אמת 4 בבני ברק. בשעות הצהריים בין השעות 1:00-3:00 תתקיים קבלת קהל אצל האדמו"ר, לפנות ערב בשעה 20:00 יערוך האדמו"ר סעודת לוויתן ומשתה היין. בשושן פורים דמוקפין אחר תפילת שחרית יערוך האדמו"ר טיש לכבוד שושן פורים כנהוג.

ראדזין: האדמו"ר יערוך טיש בליל פורים בשעה 9 בערב ברח' חזו"א 45 בב"ב, וביום הפורים לאחר קריאת המגילה.

ראזלא: האדמו"ר יערוך טיש ביום שלישיי בשעה 18:00, בבית מדרשו ברחוב כנסת יחזקאל 35 בביתר עילית, קבלת קהל מאחר תפילת שחרית ועד 14:00.

ראחוב: משתה היין ושמחת פורים ביום הפורים בשעה 7:30 בערב בביהמ"ד ראחוב רחוב ברקאי 20 רמת גן. במהלך הטיש יקבל האדמו"ר קוויטלאך לישועה ולברכה.

השארת תגובה