מעמד 'כבוד חכמים' בבעלזא מכנובקא

אחרי שעמלו התלמידים ויזעו בגמרא מסכת סוכה, ומסכת נדרים, זרעו בדמעה ימים ארוכים בסדרי הישיבה הגיע עת קצור – ועמדו בכור המבחן אצל גדולי ישראל וביניהם האדמו"ר ממעליץ, ורבי בערל וייס רב דקהילת צאנז בירושלים, ואצל רבי מיכל זילבר ראש ישיבת זוויעל בירושלים, רבי משה קורנבליט מחשובי רבני ב"ב, ואצל הרב צבי שמני ר"מ בישיבת חזון נחום בני ברק, אשר הפליאו את ידיעותיהם ברוב השתאות, ואת התמצאותם בכל נבכי המסכת ממש כמונח בקופסא.

ולעת כזאת נערך שמחת גמרה של תורה לעודד את התלמידים ולהוקירם על לימודם ועל השקעתם בתורה – במתן שכרה בצידה, במסיבת חלוקת פרסים ברוב פאר והדר כיאה ללומדי התורה, ואשר התקיימה בר"ח אדר שעל"ט בראשות אדמו"ר, שנשא דיברות קודש בחשיבות ומעלת הלימוד התוה"ק בשילוב יראת שמים, והביע התרגשות יתירה ממעמד הנשגב, והודה לבחורים היקרים אשר דרכם הוא זוכה לבוא ולהנות במעמדים אלו להוקיר התורה ולומדיה בטהרה.

כמו"כ פיאר את המעמד רבי משה שאול קליין רב שכונת אור החיים בבני ברק, שנשא מדברותיו בהכרת הטוב לצוות רבני הישיבה אשר אינם חוסכים מאומה ונותנים את כל כולם למען התלמידים למען יגדלו לאילנא רברבא, ואף זכה שכמה מנכדיו מתחנכים בין כותליה.

ראש הישיבה הרה"ג יעקב יהושע ענגלענדער נשא נאום נרגש והרחיב במעלת וגודל ענין החזרה והשינון, והביע את הוקרתו לתלמידים החשובים שמקדשים שם שמים בכל הליכותיהם ובהתמדתם בתורה יומם ולילה.

ישראל מאיר שושן הרחיב שעה ארוכה במתק לשונו במשלים ופרפראות בחשיבותם של תלמידי הישיבה.

לסיום הודה מנהל הרוחני הרה"ג מרדכי פולק לצוות הנהלת הישיבה, שמובן הדבר ואין צורך להכביר במילים כי כל הטוב הזה נזקף לזכותם של הקמח ורק ע"י חלקם זכינו לכל העשיה המבורכת.

בסיום המעמד עברו בסך תלמידי הישיבה לקבל את תעודות הערכה והפרסים מידי ראש הישיבה.

ולאחמ"כ פצחו בשירה וזימרה ורקדו בשמחה של מצוה שעה ארוכה לכבוד התורה רבני הישיבה ותלמידיה.

השארת תגובה