תיעוד ענק: תולדות אברהם יצחק בקערסטירר

שבת 'ושקל אשא' שהתקיימה בפרשת משפטים שקלים בעיר בקערעסטיר לתומכי קרן הבנין שבית המדרש החדש תולדות אברהם יצחק בלונדון

השארת תגובה