האדמו"ר מבעלזא קיבל את 'קופסת הטבק' של סביו

האדמו"ר מבעלזא עם האדמו"ר מקאליב וקופסת הטבק
האדמו"ר מבעלזא עם האדמו"ר מקאליב וקופסת הטבק

האדמו"ר מקאליב  העביר את קופסת הטבק של זקנו זיע"א  לאדמו"ר מבעלזא

האדמו"ר מקאליב שליט"א, הגיע לביקור במעונו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. במהלך הביקור סיפר האדמו"ר מקאליב למרן שליט"א, על היוזמה הברוכה לקיבוץ סיפורי גבורה יהודית על השואה. 'ביקשנו מהציבור שישלחו לנו סיפורי על מסירות נפש לתורה ומצוות בזמן השואה הנוראה, כפי שהסבא זיע"א רצה שינציחו את הסיפורים הללו של יהודית ששמרו תורה ומצוות בתנאים הקשים של השואה'.

במהלך הביקור מסר האדמו"ר מקאליב את קופסת הטבק של זקנו כ"ק האדמו"ר מקאליב זיע"א שהייתה בידיו מאבותיו מכ"ק האדמו"ר אלסעק זיע"א שהוא סבו גם של הרב מקאליב זיע"א וגם של האדמו"ר מבעלזא יבדלט"א. בחייו ביקש כ"ק האדמו"ר מקאליב זיע"א, שלאחר פטירתו יחלקו את נכסיו לפי סדר שקבע. בראש הדברים חלוקת קופסת הטבק לאדמו"ר מבעלזא. עכשיו לאחר שסודרו כלל החפצים של כ"ק האדמו"ר מקאליב זיע"א, הגיע כאמור נכדו האדמו"ר עם קופסת הטבק על מנת להביאה לאדמו"ר מבעלזא.

האדמו"ר מבעלזא בירך את האדמו"ר מקאליב, שהחסידות תעלה  ותפרח והכוללים יתפתחו ויגדלו ובפרט ציין לטובה את כולל הלכות הבית ללמוד הלכות טהרת הבית.

האדמו"ר הודה  בחום לאדמו"ר מקאליב שמילא את שליחות סבו זיע"א ובירך אותו שיצליח במשימה החשובה להנצחת הגבורה היהודית של שמירת תורה ומצוות במסירות נפש נוראה במחנות ההשמדה ובגטאות'.

בסיום הביקור רב הרושם, ביקש האדמו"ר מקאליב את ברכת הדרך לקראת צאתו למסע הקודש לתפילה על ציון זקני חסידות קאליב בהונגריה ביום ההילולא ז' אדר. 'אנחנו יוצאים למסע תפילה כפי שנהג זקני מידי שנה בשנה, לפקוד את קברי זקני החסידות בקאליב ולבקש מהם רחמים לישועת הכלל והפרט'.

השארת תגובה