השווקים מתחילים לגלם את השפעות הקורונה

צמיחה בישראל צפויה להיפגע גם אם הקורונה לא תתפשט בארץ. מספר התיירים הנכנסים לישראל צפוי לקטון, וחלק מיצוא הסחורות לסין ולמדינות השכנות נמצא בסיכון אם הייצור במזרח לא ישוב למסלולו בתקופה הקרובה

סניף נייד של בנק הפועלים
סניף נייד של בנק הפועלים

 גלובלי

בסוף השבוע גברו בעולם החששות מהתפשטות וירוס הקורונה בדרום קוריאה, איראן, ואיטליה, ואלה הובילו לירידות בשוקי המניות בעולם. מדדי המניות בסין דווקא רשמו עליות, בעיקר כתוצאה מציפיות להעמקת התמיכה של הממשלה במגזר העסקי ולחזרה לפעילות בחלק מהאזורים בסין. התגברות החששות בעולם הביאו לעלייה במחיר הזהב לרמתו הגבוהה בשבע השנים האחרונות ולירידה חדה בתשואה לפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב לשלושים שנה לרמת שפל של כל הזמנים – 1.91%. השווקים הפיננסיים עוברים לגלם בהדרגה תרחיש בו וירוס הקורונה זה לא עוד מהמורה בדרך, וגם אם ההתפשטות תיבלם, יהיה קשה לפצות על הפגיעה בהכנסות של ענפי משק רבים. עדיין השווקים לא מגלמים את האפשרות שהווירוס יתפשט ולא יחלוף עד הקיץ.

המאמצים שנוקטות מדינות רבות בעולם על מנת לבלום את התפשטות וירוס הקורונה פוגעים בביקושים הגלובליים, בעיקר לשירותי תעופה ותיירות, אך גם לענפים נוספים. העלייה במספר מקרי המוות וההידבקויות מווירוס הקורונה נמשכת, והיא התרחבה מחוץ לסין. עד כה (22 בפברואר) דווח על כ-2,360 מקרי מוות ועל כ-78,800 נדבקים. דרום קוריאה היא כעת מוקד ההתפרצות החמור ביותר מחוץ לסין, אחרי שמספר הנדבקים במדינה עלה ל-556 ומספר המתים עלה לחמישה. ממשלת איטליה, בה התגלו כ-80 נדבקים בווירוס הקורונה, מתוכם שניים נפטרו, הודיעה כי היא אוסרת על כניסה ויציאה מאזורי ההדבקה הנמצאים בשני מחוזות דרומית למילאנו. בשני המחוזות בוטלו כל הפעילויות הציבוריות, בהם משחקי כדורגל, כמו גם פעילויות מערכת החינוך.

סין: חזרה הדרגתית לפעילות, תוך המשך פעולות של השלטון בסין על מנת לתמוך בכלכלה הסינית. הפעילות הכלכלית ברחבי סין טרם שבה לשגרה, הצריכה הפרטית קטנה באופן ניכר, וברור שאין תנועת תיירים ואנשי עסקים. ענפי התיירות והתעופה, ועסקים קטנים ובינוניים מאופיינים במצוקה כספית הולכת וגוברת. במקרים מסוימים, עסקים לא היו מסוגלים לשלם משכורות בחודש-חודשיים האחרונים. ממשלת סין והבנק המרכזי ממשיכים לנקוט צעדי תמיכה בפעילות ובתעסוקה. הבנק המרכזי הפחית את הריביות הקצרות והבינוניות ואף הרחיב את קווי האשראי לבנקים המסחריים. הממשלה קבעה סובסידיות והקלות מסוימות לחלק מהעסקים שנפגעו מהשיתוק בפעילות. חברות התעופה הסיניות נקלעו לקשיי נזילות, ובמקרים מסוימים תישקל הלאמה ע"י הממשלה.

ארה"ב: סימנים ראשונים של פגיעה ברמת הפעילות הכלכלית על רקע נגיף הקורונה? בארה"ב מתפרסמים שני מדדי מנהלי רכש. האומדן הראשון למדד המשולב לפעילות השירותים והתעשייה, המתפרסם ע"י חברת IHS ,Markit ירד בחודש פברואר לרמה של 49.6 נקודות, רמה המצביעה על התכווצות לראשונה מאז אוקטובר 2013. הירידה במדד המשולב היא בעיקר על רקע ירידה במדד תפוקת ענפי השירותים, מרמה של 53.4 נקודות בינואר ל- 49.4 בפברואר בעוד מדד התעשייה עדיין מצביע על התרחבות ברמה של 50.8 נקודות. השיתוק של מרבית הפעילות היצרנית בסין בחודש האחרון פגע בשרשרת האספקה הגלובלית. כמו כן, נרשמה ירידה בביקושים הגלובליים לשירותים שונים, ובייחוד לענפי התעופה והתיירות.

ארה"ב: שוק הדיור ממשיך להפגין עוצמה. נתוני חודש ינואר הצביעו על עליה חודשית של 9.2% בהיתרי הבניה וירידה של 3.6% בהתחלות הבניה. עם זאת, הירידה בהתחלות הבניה היא מהשיא שנרשם בדצמבר, ולעומת ינואר אשתקד הרמה עדיין גבוהה ב-21%.

עלייה בציפיות להפחתת ריבית בארה"ב. תשואות איגרות החוב בארה"ב ירדו בשבוע האחרון. התשואה לפדיון על אג"ח ממשלת ארה"ב לשלושים שנה ירדה לרמת שפל של כל הזמנים – 1.91%, והתשואה על האג"ח לעשר שנים ירדה לרמה הנמוכה יותר מאז החלה התפשטות וירוס הקורונה- 1.47%. שוק האג"ח מגלם כעת שתי הפחתות ריבית ב-12 החודשים הקרובים, כשהראשונה שבהן צפויה בהסתברות של 100% כבר בחודש יולי.

גוש האירו: מדד מנהלי הרכש מאותת דווקא על שיפור צפוי בפעילות התעשייתית. האומדן הראשון של המדד לסך התפוקה בחודש פברואר עמד על רמה של 51.6 נקודות. המדד למגזר התעשייה עלה גם הוא בחודש האחרון לרמה של 49.1 נקודות, והתקרב לרמה המצביעה על התרחבות בפעילות. עם זאת, בשל קשרי הכלכלה והמסחר ההדוקים בין מדינות גוש האירו לבין סין ומדינות אחרות באסיה, כמו גם בשל הסגר שהוטל על אזורים מסוימים באיטליה, צפויים נתונים פחות חיוביים בתקופה הקרובה.

יפן: ירידה חדה בתמ"ג ברבעון האחרון של 2019, עוד לפני תופעת נגיף הקורונה. נתוני הצמיחה לרבעון האחרון של שנת 2019 הצביעו על ירידה חדה של 6.3% במונחים שנתיים בצמיחה. זאת, בהשוואה לתחזיות שצפו ירידה של 3.8%. העלאת מסי הצריכה הפרטית בתחילת אוקטובר האחרון וסופת טייפון שהיתה במדינה, היו בין הגורמים להתכווצות החדה בתוצר.

ישראל

הצמיחה בישראל צפויה להיפגע גם אם הקורונה לא תתפשט בארץ. נתוני הפעילות הכלכלית שפורסמו עד כה אינם משקפים את ההשפעות של וירוס הקורונה. אפילו נתוני הסקרים, כמו מדד אמון הצרכנים ומדד מנהלי הרכש, שהם צופי פני עתיד, הם לחודש ינואר, טרם התפשטות הווירוס מחוץ לסין. סביר להניח שנראה את ההשפעות לכשיתפרסמו נתוני פברואר ומרץ, כלומר במהלך חודש אפריל.

האינדיקאטורים הכלכליים שפורסמו בשבוע האחרון היו מעט פחות טובים, הפדיון בענפי המשק עלה ברבעון הרביעי בשיעור שנתי של 2.6%, לעומת 4.0% בשלושת החודשים הקודמים. הייצור התעשייתי ירד בתקופה זו ב-1.6%, בעקבות ירידה חדה במכירות ליצוא. הרלוונטית של האינדיקאטורים האלו היא כאמור נמוכה כעת, שכן הם אינם משקפים את השפעות התפרצות הקורונה בעולם. לשם המחשה, בשנת 2019 נכנסו לישראל יותר מ-300 אלף תיירים ממדינות דרום ומזרח אסיה, שמהווים כ-8% מכלל כניסות התיירים. מספר התיירים הנכנסים לישראל צפוי לקטון בשיעור גבוה בהרבה. לא בטוח שתיירות פנים תפצה על אובדן ההכנסות מתיירות החוץ. יצוא הסחורות של ישראל לסין, הונג-קונג וקוריאה מגיע לכ-8.5 מיליארד דולר בשנה, וחלקו נמצא בסיכון אם הייצור במזרח לא ישוב למסלולו בתקופה הקרובה. גם אם התפשטות הקורונה תיבלם לקראת הקיץ, אובדן ההכנסות הוא משמעותי. תייר שביטל הגעתו בחודשים אלו, לא בטוח שיגיע מאוחר יותר. הסינים שמסוגרים בביתם לא יפצו בצריכה מוגברת לאחר שהווירוס ימוגר, ואולי להיפך הם יצטרכו לחסוך בשל הפגיעה בהכנסותיהם.

מה יקרה לשער החליפין בתרחיש בו הקורונה גורמת לירידות שערים של כעשרה אחוזים בשוקי המניות בעולם? החשיפה של המוסדיים לחו"ל היא בעיקר דרך מניות, וכנגד זה יש להם גידורי מטבע. אם שווי המניות בחו"ל יפחת והם ירצו לשמור על שיעור קבוע של חשיפה למט"ח, זה אומר שהם יצטרכו לצמצם את גידורי המטבע, פעולה ששקולה לרכישת מט"ח. סביר להניח שירידה במחירי המניות בחו"ל תלווה גם בירידה במחירי נכסי הסיכון בארץ, ורכישות המט"ח יהיו תלויות ביחס שבין מחירי הנכסים בחו"ל לאלו שבארץ. להערכתנו ירידה בסדר גודל של עשרה אחוזים במחירי המניות בחו"ל תביא לביקוש של יותר מחמישה מיליארד דולר. זה עדיין לא מבטיח שנראה את שער החליפין מפוחת, אבל זה יאפשר הפוגה ברכישות המט"ח של בנק ישראל.

האינפלציה בטווח הקצר תוסיף להיות נמוכה בהשפעת שער החליפין והוזלה צפויה במחירי הנסיעות לחו"ל. בטווח הארוך יותר, הרבה תלוי במשך הזמן שיחלוף עד שפסי הייצור במזרח ישובו לתפקוד מלא. אם זה לא יקרה בטווח של החודשיים הקרובים, אנו צפויים לראות התייקרויות של מוצרי יבוא. אנו מותירים את תחזית האינפלציה בשלב זה ברמה של 0.9% ל- 12 החודשים הקרובים.

הקורונה מגבירה את הסיכויים להפחתת ריבית באחת מההחלטות הקרובות. בנק ישראל העביר אמנם מסר לשווקים שהמדיניות תתמקד ברכישות מט"ח, אולם המציאות עתה היא שונה. ההסתברות להפחתת ריבית בארה"ב ובמדינות אסיה עלתה, וככל שיחלוף זמן סביר שנראה נתונים שליליים והפחתת תחזיות צמיחה. מבחינת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל, כל אחד מהגורמים שהוזכרו עשוי להיות תנאי מספק להפחתת ריבית. הריבית אולי לא מסייעת לבלימת הייסוף, אבל החשש מפגיעה בצמיחה של המשק עשוי להיות שיקול מכריע. בתרחיש הבסיסי אנו עדיין מעריכים כי בנק ישראל יעדיף להמתין לחודש אפריל עד להתבהרות תמונת הקורונה, ובחינת הסיכונים הפוליטיים לאחר הבחירות. שוק האג"ח מגלם עתה הפחתת ריבית בטווח בקרוב והתייצבות ברמת ריבית של 0.1% עד סוף 2021.

השארת תגובה