תיקי נתניהו: "עדי התביעה זוהמו"

מוקד
מוקד

עמותת "מוקד – המרכז הישראל לקידום הדמוקרטיה והגנה על זכויות אדם" פנתה באמצעות בא כוחה, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין, המתמחה במשפט פלילי ומנהלי, אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה לבטל את כתב האישום שהוגש כנגד ראש הממשלה, בשל זיהום 333 עדי התביעה במשפטו, באופן שמונע אפשרות להליך הוגן.

בפניה מצוטטים הסעיפים מתוך הנחיות פרקליט המדינה הקובעים כי אין לחשוף עדי תביעה לכתב האישום על מנת למנוע אפשרות שיטו את עדותם באופן שיתאם את התזה של התביעה בכתב האישום, כי אין לחשוף את עדי התביעה לראיות מתוך חומר החקירה מלבד עדותם במשטרה וחומרים הקשורים אליהם – עניין הפוגע באופן חמור באפשרות לערעור מהימנותם של עדי התביעה על ידי חקירה נגדית, וכי אין לפרט ראיות במסגרת כתב האישום.

בניגוד להנחיות פרקליט המדינה, במקרה של תיקי נתניהו, בשל רצונה של התביעה להצדיק את ההעמדה לדין של ראש הממשלה, באופן חריג, נוסף לכתב האישום נספח בן 15 עמודים ובו ציטוטים ישירים של 11 דוברים, בשיחות ובהתכתבויות שנערכו ביניהם – המהווים את הראיות המרכזיות בתיק. כתב האישום כולו, לרבות הנספח שבו הראיות, הוצג באופן יזום על ידי התביעה בפני כלל אזרחי המדינה, לרבות 333 עדי התביעה, על ידי שליחתו לתקשורת ועל ידי פרסומו באתר האינטרנט של הפרקליטות.

בפניה מודגשת חומרת זיהום עדותם של כלל עדי התביעה, ובפרט זיהום עדותם של עדי המדינה, אשר באופן טבעי מנסים לרצות את התביעה, וחל איסור חמור עוד יותר לחשוף בפניהם את כתב האישום ואת הראיות המרכזיות בתיק – מחשש לזיהום עדותם ולפגיעה ביכולתו של בית המשפט לבחון את מהימנותם באמצעות חקירתם הנגדית, משעה שראיות שעדי המדינה לא היו אמורים להיות מודעים אליהם, הוצגו בפניהם.

השארת תגובה