עבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה

בית משפט השלום בת"א (כב' השופט אבינור) הרשיע את עו"ד שמואל אריאלי וחברת אר-שח נכסים בע"מ שבבעלותו בעבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ בגין השמטת הכנסות משכירות בהיקף של כ- 1.7 מיליון ש"ח, בהגשת הצהרת הון כוזבת וכן בעבירות מע"מ בגובה מאות אלפי שקלים בגין דרישת החזרי פחת ומס תשומות על דירת מגורים שהוצגה בכזב כנכס עסקי.

נועם קוריס בית משפט עליון 4
נועם קוריס בית משפט עליון 4

ביהמ"ש הרשיע את הנאשם והחברה שבבעלותו בכל העבירות שיוחסו להם על פי כתב האישום וקבע כי במשך כעשור פעל הנאשם בתחכום ובמרמה על-מנת להסוות את היותו בעלים ומשכיר 8 נכסים שונים בתל-אביב, הרצליה ונתניה. זאת, כדי שיוכל להעלים מהרשויות את ההכנסות משכר דירה, וכן בכדי לדרוש בכזב החזרי תשומות ופחת בגובה מאות אלפי שקלים על דירת מגוריו שהוצגה בכזב לרשויות כנכס עסקי.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס – כותב בערוץ 7 על תביעה ייצוגית

עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון

עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20

בכל אחת משנות המס 2003-2012 הגיש הנאשם דוחות כוזבים לפקיד השומה, בכך שהשמיט הכנסות מהשכרת נכסי מקרקעין בסך של 1,718,446 שקל, תוך שהוא משתמש במרמה, עורמה ותחבולה על-מנת להתחמק ממס. הנאשם יצר מסמכים כוזבים על מנת להסתיר את היותו בעלים או משכיר של נכסי מקרקעין מהם הפיק הכנסות ודרש מהרשויות בכזב הוצאות פחת בספרי החברה בבעלותו והחזר מס תשומות בשם החברה על דירת מגוריו שהוצגה כנכס עסקי.

בשנים 2005-2008 יצר הנאשם מצג כוזב, לפיו המשכירה של נכס מקרקעין שבבעלותו בנתניה היא החברה שבבעלותו. זאת, על-ידי כך שהוציא לשוכרים חשבוניות של החברה בגין הכנסות שהפיק מהשכרת הנכס, ועל-ידי כך שרשם אותן בכזב כהכנסות החברה. בשנים 2005-2007 הייתה החברה בהפסדים, וכך, כתוצאה מהרישום הכוזב של ההכנסות בשנים אלה כהכנסותיה, קיזזה החברה הכנסות אלה מהפסדיה ולא שילמה עליהן מס.

בנוסף, הנאשם רכש, יחד עם אשתו, דירה ברחוב שמואל שניצר בתל-אביב לצורך מגוריהם, אך יצר מצג כוזב כלפי הרשויות באמצעות הסכם נאמנות חסר פשר שערך בעצמו, שלפיו הנכס נרכש לכאורה על-שם החברה. בהמשך לכך, בשנת 2003, דרש וקיבל הנאשם בכזב החזר מס תשומות בשם החברה על דירת מגוריו בגובה של מאות אלפי שקלים.

בית המשפט קבע כי עו"ד אריאלי עשה שימוש יצירתי במיוחד בידע המשפטי הרב שברשותו, בין השאר, בכך שערך יפוי כוח אבסורדי מבתו לדירה שבבעלותו (בבית צורי), ובכך שיצר נאמנות חסרת פשר, שאינה כדין, בקשר לדירת מגוריו בשניצר. בשני המקרים, כך קבע בית המשפט, מדובר בשימוש פסול באמצעים משפטיים, המוכיח כשלעצמו כוונת מרמה ולפיכך מצטבר ליתר הראיות המוכיחות כוונה זו. עוד הוסיף בית המשפט כי הנאשם גם עשה שימוש פסול בשירותיו של רו"ח שייצג אותו כאשר שלח לו מכתב מטעה ביחס לדירת מגוריו המציג אותה בכזב כנכס עסקי שרכשה החברה (פסקה 127).

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק דיני אינטרנט, פרטיות ובייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

השארת תגובה