תיעוד: 'ראש השנה לחסידות' בויז'ניץ

י"ב שבט הינו התאריך שמצויין ונחגג במרכז חסידי ויז'ניץ מאז שנת תשס"א היום בו הנחיל בעל ה"ישועות משה"עם האדמו"ר שליט"א עוד בהיותו מכהן כרב אב"ד בשיכון את דרכם ומשנתם בדרך החסידות וההתקשרות לצדיקי הדור.

במעמד השמיע דברים הרב מאיר יעקב גרינפלד והרה"ח ר' מאיר ווייס- שעוד זכה לחזות בדרכיו של בעל ה"אמרי חיים" ולחזות בעיקרי השיטה הקדושה אותם הנחיל לחסידיו עוד בימים עברו, שהיטיבו לבאר משנת החסידות ע"פ דרך רבותינו הקדושים לבית ויזניץ, התקשרות והתבטלות לצדיקים.

המשא המרכזי נשמע ברמה ע"י האדמו"ר, אשר שיחת הקודש נסוב סביב מידת הכנעה והענווה שזוהי מעיקרי עבודת האדם להתדבק אל קונו, וזאת ע"י פרישות ומיאוס גמור מן הרחוב, כפי שדרשו תדיר רביה"ק זי"ע, וכמו שהיה רגיל על לשון קדשו של בעל הישועות משה "איך וויל דיר ניש גפעלען" (איני רוצה לשאת חן בעיניך), כמו"כ האריך האדמו"ר בעניין החבורות שייתאספו תדיר האברכים באומרו אשר החבורות מביא את האדם לידי התבטלות והתקשרות, והאריך מאוד את פעולות ארגון "חבורתא" אשר מתפעל תמידין כסדרם את ענייני החבורות. האדמו"ר גם עורר את הלבבות להתחזק ולהקדים את השבת ב20 דק קודם זמן ירושלים בהם יתקיימו סדרי לימוד בבתי המדרש ברחבי הארץ.

בסיום פצח הקהל הענק בריקודין של שמחה והודיה עד שעות הבוקר להשי"ת על כל החסד והטוב אשר גמלנו עד עתה.

השארת תגובה