תיעוד: 'כבוד התורה' ב'נחלת אברהם'

הישיבה החסידית לצעירים "נחלת אברהם" שהוקמה ע"ש ולזכרו של רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל, בראשות הישיבה עומד רבי אליהו קרימלובסקי ונלווים אליו רבני צוות הרוחני שליט"א

תלמידי הישיבה העמלים באהלה של תורה מאשמורת הבוקר ועד הליל, זוכים בס"ד ללמוד ולשנן עוד ועוד מסכתות בש"ס, ולקראת סיום כל זמן בישיבה נערכת חזרה גדולה על כל החומר הנלמד בהיכל הישיבה, כאשר הבחורים עמלים ושוקדים על תורתם בכל שעות היום ואף מוסיפים משעותיהם הפנויות לכך.

צוות הישיבה אינה חוסכת שום מאמץ למען הצלחת התלמידים כאשר מדרבנים את הצורבא מרבנן הצעירים תמידין כסדרן בדברים הנותנים עידוד וחיזוק לבחורים לעלות ולהתעלות במעלות התורה והיראה.

תלמידי הישיבה חגגו את מעמד כבוד התורה בשיר ורנן ובשמחת התורה, בריקודין של שמחה יחד עם הוריהם שבאו לחזות מקרוב את פירותיהם בעולם הזה, מעמד חלוקת פרסים לרגל סיום מסכת בבא קמא ועומדם בכור המבחן אצל גדולי התורה והיראה בהצלחה רבה.

במשך המעמד שהונחה ע"י רבי צבי הירש טויסיג מרבני הישיבה, השתתפו הרה"ג שמואל דוד גרוס רב דחסידי גור בעיר, הרה"ג אלעזר שטרן רב ביהמ"ד "מאורי אור" בעיר, הרה"ג יצחק אהרן ישראלי רב דחסידי צאנז בעיר, הרה"ג שמואל שטרית ריש מתיבתא אוצרות הגדולים.

ראש הישיבה ביטא את מעלת הבחורים.

בשם ההורים נשא דברים הרה"ג אלעזר שטרן.

הרה"ג שמואל שטרית דיבר בשבח התורה ולומדיה.

משא מיוחד נשא רבי שמואל דוד גרוס.

במשך המעמד חולקו לתלמידי הישיבה תעודות הצטיינות כאשר משגיח הישיבה הרה"ג חנוך יעקב אוביץ מכבד ומציין המעלות המיוחדות לכל תלמיד ותלמיד, ולאחריו פצחו בריקודין של מצוה בשירה ובזמרה לשמחת התורה.

הוקרה מיוחדת הובעה לעסקני הציבור בעיר אשדוד שלוחא דרבנן יחיאל וינגרטן סגן ראש העיר ויו"ר מאוגדים המרכז לפעילות רוחנית בעיר, לראש לשכתו קלמן רוזנבוים, ואיתם עמם יהושע טננהויז חבר סיעת אגודת ישראל ורל"ש סגן שר החינוך, העומדים לימין הישיבה בכל זמן ועת ובפרט לעת שמחת כבוד התורה.

כך גם למנהל הישיבה חיים מאיר סמט על מסירותו.

בהתרגשות ובתפילה הודו הורי התלמידים לראש הישיבה ולמשגיח ולכל צוות הישיבה על פועלם למען הבחורים, ומשם התפזרו התלמידים.

השארת תגובה