שוטר הורשע בלקיחת שוחד

עו"ד אורי קינן מסביר על עבירות טוהר המידות לנוכח פסק הדין האחרון שהרשיע שוטר בלקיחת שוחד

אורי קינן
אורי קינן

בתי המשפט נוטים להחמיר בשנים האחרונות ככל שהדברים נוגעים לעבירות של טוהר המידות (שוחד, הפרת אמונים וכו'). על פי פסיקת בתי המשפט, עבירות על טוהר המידות פוגעות לא רק ביחסים שבין מבצע העבירה לנשוא הקשר אלא לאמון הכללי של הציבור במערכת הציבורית תוך שהיא יוצרת גם הפלייה בין אזרחים וגופים פרטיים כך "שהמקורבים לצלחת" מרוויחים והמרוחקים יותר מפסידים הזדמנויות.

המחוקק אפשר הרשעה בעבירת שוחד גם על סמך עדות אחת של נותן השוחד כל זאת ללא ראיות סיוע, למרות שמדובר על שותף לדבר העבירה, כל זאת על מנת לסייע בחשיפת המקרים.

עו"ד אורי קינן – סניגור פלילי

תשומת הלב למשל להודעת דוברות בתי המשפט' לפיה בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על חיים מור 20 חודשי מאסר בפועל וקנס כספי בסך 50 אלף ₪. חיים מור רכז רישוי עסקים במרחב יפתח במשטרת ישראל הורשע במסגרת הסדר בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט.

חיים מור הורשע שקיבל שוחד מבעלים של חברת אבטחה שסיפקה שירותי אבטחה למועדוני לילה בתל אביב וכן מאדם שהיה שותף באחד המועדונים. חיים מור הורשע בכך שנהג להדליף מידע על אודות ביקורות הצפויות להיערך על ידי המשטרה לבעלי עסק, לגורמי ניהול בבתי העסק ולגורמים הקשורים לחברות אבטחה וזאת בתמורה להטבות למיניהן. בנוסף הוא הורשע כי ניהל עסק של סחר במשקאות אלכוהול מבלי שקיבל לכך את האישור הנדרש מטעם משטרת ישראל. במסגרת עסקי האלכוהול סחר חיים מור עם גורמים העובדים במועדונים ובבתי העסק המצויים, בין היתר, בתחומי המרחב, אשר היו נתונים למרותו במסגרת תפקידו כרכז רישוי עסקים. זאת עשה מור תוך שהוא קולע עצמו למצב של ניגוד עניינים בין האינטרס הממלכתי והמקצועי עליו הוא מופקד ובין זיקתו האישית- מסחרית לעסקי האלכוהול.

בית המשפט קיבל את עמדת המחלקה לחקירות שוטרים אשר טענה כי יש לראות בחומרה מצב בו שוטר מנצל את מעמדו, כוחו וסמכותו כשוטר, חוצה את הקווים והופך למעין שותף של בעלי המועדונים וחברות אבטחה, בכך מעל השוטר בתפקידו ובאמון שניתן בו, הטה עבורם את הדין וסייע להם לפעול בניגוד לחוק וזאת תמורת בצע כסף ורווח אישי תוך התנהלות שוחדית.

השופטת מיכל אגמון- גונן קבעה בגזר הדין כי מהות תפקידו של הנאשם הייתה להבטיח כי מועדונים יקבלו רישוי ויפעלו, כל עוד הם עומדים בתנאים שהמשטרה סבורה, שהם התנאים שיבטיחו את שלומם של המבלים. "הנאשם שזה היה לב ליבו של תפקידו, לא רק שהעלים עין ממקרים בהם היו חסרים מאבטחים, עניין החמור כשלעצמו, אלא אפשר מראש למועדונים, כנגד שוחד, שלא להחזיק במספר המאבטחים הנדרש, בכך שהודיע להם על ביקורות משטרתיות, ואף דיווח שקר למפקדיו. כלומר הנאשם, שתפקידו הספציפי במשטרה היה לשמור על באי המועדונים, על ביטחונם ובטיחותם,  הפקיר אותם, והכל למען בצע כסף. יש לחשוב מה היה קורה לו באחד המועדונים, בהעדר מאבטחים בכמות מספקת היו נפגעים המבלים פגיעה חמורה. בעיניי פגיעה זו, חמורה ביותר ומתווספת לכל הפגיעות האחרות בעבירות שעבר הנאשם".

השופטת גזרה על הנאשם עונש מאסר משמעותי וקבעה כי "מדובר בשוטר שפגע הן במשטרה, הן באמון הציבור ובעיקר סיכן בפועל, באופן מיידי וממשי, אזרחים, שכדי לשמור על שלומם התגייס למשטרה"​

השארת תגובה