הגר"מ שטרנבוך יוצא חוצץ נגד הרבנות הראשית

הגר"מ שטרנבוך בפסק הלכה: "אין לשנות מדעת גדולי ישראל שהורו כי הפלאשים צריכים לעבור גיור כדין" • בדבריו ציטט את פסקי ההלכה של גדולי הפוסקים הגר"מ פיינשטיין, הגרי"ש אלישיב והגרש"ז אויערבאך

הגר"מ שטרנבוך, צילום: י. נ. ק.
הגר"מ שטרנבוך, צילום: י. נ. ק.

הגר"מ שטרנבוך במכתב ארוך ומיוחד פורס את דעת גדולי ישראל בעניין "ביתא ישראל", ומבקר באופן חריף את החלטת הרבנות הראשית לישראל להכיר ביהדותם של חברי קהילת ביתא ישראל מאתיופיה, ומכנה אותם "ספק גויים".

בשבועות האחרונים פורסם כי מועצת הרבנות הראשית החליטה בחשאי להכיר ביהדותם של קהילת "ביתא ישראל" מאתיופיה (המכונים גם: "פלאשים") כיהודים גמורים בלא צורך בגרות, וזאת בניגוד למנהג שהונהג עד כה בארץ הקודש על פי הוראת מרנן הגר"מ פיינשטיין, הגראמ"מ שך, המנחת יצחק, הגרש"ז אויערבאך, הגרי"י פישר, הגרי"ש אלישיב זצ"ל שגילו דעתם כי ה"פלאשים" יוצאי אתיופיה צריכים לעבור גרות – וכל זמן שלא נתגיירו הרי הם ספק גויים.

עם היוודע ההחלטה התעוררה סערה רבתית בעולם הדיינות בשל המשמעות המקיפה של פסיקה זו. בדברים נחרצים אותם מפרט היום במכתב מיוחד, כותב הגר"מ שטרנבוך: "לאחרונה נודע שרבנים מ"הרבנות הראשית" קמו להתיר את יוצאי אתיופיה המכונים "פלאשים" – (הנקראים גם "ביתא ישראל") כיהודים גמורים בלא גרות.

"זהו עזות מצח לשנות ממה שנתקבל והוסכם להלכה על ידי כל גדולי התורה וההוראה בדור הקודם בארץ ובגולה – שהפלאשים הבאים מאתיופיה הינם בכלל ספק יהודים, וצריכים כל אחד ואחד בפרטיות גירות גמורה, בקבלת עול מצות והטפת דם וטבילה, וכן נהגו בארץ הקודש מאז ומתמיד".

במכתבו כותב הגר"מ שטרנבוך כי אם רוצים להיתלות ברדב"ז שפסק כי הם יהודים גמורים, יש לאוסרם לבוא בקהל כדין ספק ממזרים וכעדותו הברורה של הרדב"ז שהם ספק ממזרים, ואותם המתירים על פי דברי הרדב"ז הרי הם תופסים החבל בשני ראשים. "מה שטוענים המתירים שסומכים על הרדב"ז שכתב (ח"ז סי' ה') שהם יהודים משבט דן, הנה אם נסמוך בזה על דברי הרדב"ז להחזיקם כיהודים גמורים, הרי אנו גוזרים עליהם כליה שאסורים להינשא גם בינם לבין עצמם, שהרי הרדב"ז שם כתב שהם ספק ממזרים, והיאך תפסו החבל בשני ראשים להחזיקם כיהודים גמורים ללא גרות על סמך עדות הרדב"ז, ומאידך להתירם לבוא בקהל בלא חשש ממזרות – שלא כעדות הרדב"ז שהם ספק ממזרים".

את מכתבו חותם הגר"מ שטרנבוך בקביעה נחרצת: "זאת התורה לא תהא מוחלפת, ואין לאף אחד כוח לשנות דין תורה שכבר נפסק על ידי כל גדולי התורה והוקבע כמנהג בארץ הקודש זה עשרות בשנים, ובשם רבבות עם ישראל הכפופים לדעת תורה אנו מכריזים שפסקם בטל ומבוטל לא שריר ולא קיים, ובזכות עמידה על משמר טהרת כרם ישראל נזכה בעז"ה לתשועת עולמים. הנני המצפה לרחמי שמים מרובים – משה שטרנבוך".

יצויין כי בתחילת שבוע יצא הדיין רבי אברהם שרמן מגדרו ופרסם מאמר מקיף בו הביא את דעתם של גדולי ישראל כי קהילת "ביתא ישראל" צריכים לעבור גיור עם קבלת מצוות כדת וכדין.

תגובה אחת
  1. כן יירבו "ממזרים" בישראל!!!

השארת תגובה