סיום הש"ס והילולת מהר"ש משאץ

סיום השס במעליץ, צילום יהושע פרוכטר (6)
סיום השס במעליץ, צילום יהושע פרוכטר (6)

מעמד מלוה מלכה, "סיום הש"ס" ע"י אדמו"ר שסיים את הש"ס במחזור החמישי במסגרת הדף היומי. עם סעודת הילות רבתי של כ"ק מרן מהר"ש משאץ זי"ע זקנו (אבי אביו) של האדמו"ר. מאות איש ומהם רבנים חסידים ואנשי מעשה נהרו אל עבר ביהמ"ד המרכזי ברובע ח' אשר פואר בתפאורה, ביניהם השתתפו אדמו"ר מבישטנא, אדמו"ר משאץ אשדוד, אדמו"ר מזוטשקא. אדמו"ר סיים והתחיל הש"ס, שיא האירוע היה כשאד"ש נשנק מבכי בתפילתו "כשם שעזרתני לסיים הש"ס כן תעזרינו להתחיל ולסיים וכו', ויה"ר שלא ימוש התורה מפי ומפי זרעי" וכו'.

לאחר מכן נשא אד"ש מדברות קדשו בענין חשיבות לימוד התורה וסיפר כי ביקש מיהודי חשוב שיאמר לו הגימטריא של חמש פעמים "סיום הש"ס" (2405), וא"ל שיוצא בדיוק הפסוק "תורה צוה לנו משה מרשה קהלת יעקב", לאחריו דיבר מתורתו וקדושתו של זקינו האדמו"ר משאץ זצוק"ל.

לאחריו נאם כ"ק אדמו"ר מזוטשקא שליט"א (חתן כ"ק אדמו"ר משאץ ב"ב – אח אד"ש), במשנתו של בעל ההילולא רבינו משאץ זי"ע.

יה"ר שכל התפילות שהתפללו בציון הק' בלונודון יתקבלו לרחמים ולרצון והצדיק ישפיע ברכות לרוב וכל טוב סלה לכל עם ישראל.

השארת תגובה