הוחלט: מונית השירות ימשיכו בנתיים

רק כמחצית מהמכרזים הושלמו, ורק אשכול אחד מתוך 20 פועל דה פקטו. בעקבות כך ועל מנת למנוע שיתוק של מערך המוניות, אישרה הוועדה את המשך פעולת מפעילי מוניות השירות הקיימים

מונית שירות
מונית שירות

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני, אישרה תיקון להצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה, המבקשת לתקן את פקודת התעבורה בעניין רפורמת מוניות השירות, שאושרה ב-2018, ובכך לאפשר למפעילים הקיימים להמשיך לתת שירות עד ה-31 בדצמבר 2020, באשכולות בהן עדיין לא הושלמו הליכי המכרז ועד אשר יסתיימו אותם הליכים שמנהל משרד התחבורה.

במהלך הדיון, ועל רקע ביקורת מצד חברי הוועדה על הימשכות ההליכים, הציגו נציגי משרד התחבורה כי קיימים חסמים רבים, כי בחלק מהמכרזים נאלצו לצאת למכרזים חדשים לאחר זכיית זכיינים, וכי רק ב-10 אשכולות מתוך 20 הסתיימו הליכי המכרז, והמפעילים נערכים לכניסה לשטח. עוד עלה, כי רק אשכול אחד, ובו 2 קווים, כבר פעיל בשטח.

הרפורמה נועדה להסדיר את הענף מוניות השירות וקווי השירות ולקבוע שיינתנו בהליך תחרותי, כמו כן אושר כי מוניות השירות החדשות יכנסו להסדר הרב קו המסובסד. במהלך הדיונים בוועדת הכלכלה נקבע כי מי שהחזיק רישיונות קו שירות תקף והפעיל אותם נכון ל-11 באוגוסט 2016 יכול לבקש חידוש רישיון לשנה בכל פעם עד סוף 2019, בתנאים הקיימים לפני הרפורמה. כעת כאמור, אושרה בקשת משרד התחבורה, להאריך את האפשרות הזו ולאפשר למפעילים לקבל רישיון ולתת שירות עד ה-31 בדצמבר 2020 – על מנת להשלים את הליכי המכרז.

עו״ד חוה ראובני,  הלשכה המשפטית, משרד התחבורה: "ב-2016 הנושא עלה בוועדת הכלכלה, עם הצעת חוק, לפיה יש לשנות את כל המבנה ולבטל את ההסדר הזמני ולעבור למשטר שבו המשרד מסדיר את הפעלת המוניות השירות כתחבורה ציבורית ולהוביל להליכים תחרותיים. רצינו להפעיל את הקווים באשכולות ולהטיל סטנדרטים של הפעלת שירות על המפעילים, לדוגמה: רב קו וסובסידיות בימי חול. זה היה הליך ארוך בוועדת הכלכלה שהסתיים עם חוק. היינו בידיעה שההלכים התחרותיים ייקחו זמן, נקבעו בתוך החוק הוראות מעבר כדי שנוכל להמשיך לתת לקווים הפעילים להמשיך לפעול עד מהלך 2019, זה יוצא כמעט שנתיים, ההנחה הייתה שבינתיים נעשה את ההליכים התחרותיים".

"המעבר של מפעלי קווי השירות למוניות ניתן להשוות למעבר מהפעלה של מתכונות של חנות מכולות לרשת סופרמרקטים עם כל המרכיבים שאנחנו מצפים מתחבורה ציבורית: הרבה קווים, טכנולוגיה רמת שירות מסודרת, רב קו, זה דורש חשבונאות אחרת לא רק שטרות מיד ליד במונית, שרות שהורגלנו עד עכשיו. זה הפך להיות מאוד מורכב. גם במקומות שההליכים התחרותיים הסתיימו חלק מהם מתקשים להתארגן וביקשו הארכה עד שייכנסו בפועל. אנחנו נמצאים בפיגור גדול מאוד, הקווים של התהליכים התחרותיים לא מצליחים להיכנס לפעילות מלאה. לגבי הליכים תחרותיים אחרים יש כאלה שעוד לא פרסמו, כי זה פשוט שינוי דרמטי מבחינת הענף.

נעה אבירם, מנהלת אגף רישוי ותפעול תח"צ, משרד התחבורה: "סה"כ פורסם מכרז למיון מקדים לאותם תאגידים שמורשים להשתתף בהליכים התחרותיים. לאחר מכן פורסמו עשרה מכרזים לעשרה אשכולות, חלקם נדרש פרסום חוזר לשם ביטול זכייה. ונשארו לפרסום עוד עשרה אשכולות קווים וארבעה קווים בודדים זאת אומרת שפחות או יותר אנחנו באמצע הדרך. עשרה מתוך עשרים. אנחנו מבקשים שיאריכו לנו את זה עד ה-31 לדצמבר. אנחנו מבקשים להמשיך לתת רישיון למפעילים הוותיקים שעדיין פועלים ולא לגרוע את השירות".

ח"כ גפני סיכם את הדיון: "אם אין הארכה של המועד זה אומר שנהגי מוניות יאבדו רישיון. צריך שברירת המחדל תמשיך לפעול, על מנת שיהיה שירות לאזרחים. אני מבין את הביקורת על הצורה, אך לשם כך יש דיון מעמיק על המכרז עצמו".

השארת תגובה