כה תאמר לבית יעקב: כנס תלמידות לציון סיום הש"ס

למה נשים תחילה? משום שהן מזרזות במצוות • כינוס סימן של "כה תאמר לבית יעקב" נערך בסמינר ע"ש הרב מאיר שצ'רנסקי ז"ל במטרה להחדיר בלבבות בנות ישראל את אהבת התורה

כינוס מיוחד נערך בסמינר הוותיק למורות ולגננות בתל אביב ע"ש הרב מאיר שצ'רנסקי ז"ל, בסימן של סיום הש"ס מחזור הי"ג. קדם לקיומו הקרנת מעמדי סיום הש"ס בעבר ודבריהם של גדולי ישראל ביום שמחת התורה שהוקרנו במשך מס' שבועות במרכז הסמינר בתל אביב.

במטרה להחדיר בלבבות את אהבת התורה, כבוד התורה והכבוד ללומדי תורה, ואת חלקן של בנות ישראל ביסוד חשוב זה, התקיים הכינוס בסימן של "כה תאמר לבית יעקב" אלו הנשים, וכדברי המהר"ל: למה נשים תחילה? משום שהם מזרזות במצוות.

את המשא המרכזי בכינוס שהועבר במעגל סגור למס' אולמות על מנת שכל בנות התיכון, הסמינר ובוגרותיו יוכלו ליטול בו חלק, השמיע הגאון רבי ישראל מאיר לאו שליט"א, רבה של תל אביב וסב לתלמידות בסמינר. הרב דיבר בחום ובהתרגשות רבה על רבי מאיר שפירא מלובלין ז"ל שהיה בן דודו של אביו ז"ל ואשר הכיר את אישיותו הנדירה של רבי מאיר שפירא ז"ל. הרב לאו נתן סקירה היסטורית על רעיון הדף היומי, וסיפר על אותו הרגע בו בעל ה"אמרי אמת' מגור החל בלימוד הדך היומי בליל א' של ראש השנה בציבור ובכך הנחיל את הרעיון לרבבות חסידיו וכיום הרעיון תפס כל חוג ועדה.

מצגת מיוחדת מרגעי השיא ההיסטוריים של מעמדי סיומי הש"ס שהיו השנה הוקרנה בכנס ואחריה נערכה תוכנית שירה והרקדה עם קטעי קישור חזקים מאת הגב' א. בר נתן. דברי פתיחה על המסר בכינוס המיוחד השמיעה המנהלת הגב' מ. רובינשטיין.

אין ספק שההרצאות המחזקות, קישוטי הקירות עם רעיונות על ה"דף היומי" ולשונות גדולי ישראל על רעיון הדף העלו את חשיבותו בעיני המשתתפות והחדירו בלבבות התלמידות את שותפותן להגדיל תורה ולהאדירה.

השארת תגובה