התלמידים מאשדוד נבחנו בירושלים

על קברו של הרב קרלינשטיין
על קברו של הרב קרלינשטיין

השבוע נכנסו תלמידי כיתה ו' בתלמוד תורה "מאיר עיני ישראל" באשדוד, למעונו של רבי ברוך שמואל הכהן דויטש בכדי לעמוד בכור המבחן על פרק "השוכר את האומנים" "השואל" שנלמד במהלך זמן החורף האחרון.

במשך זמן ממושך בחן הגרב"ש את התלמידים בנבכי הסוגיות בפרקים הנלמדים והתפעל ביותר מרמת ידיעתם.

הגרב"ש הרעיף ברכות על התלמידים היקרים וכן לראש המוסדות משה אלמליח, כמו כן בירך ושיבח את מנהל התלמוד תורה יהודה הס והמחנך הרב יצחק מאיר ליטמןשהגיעו עם הילדים.

בסיום המעמד יצאו התלמידים לקברו של הגרד"צ קרלנשטיין זיע"א בהר המנוחות שם נעמדו לאמירת פרקי תהילים לישועת הפרט וכלל ישראל ולהצלחת הת"ת שייסד.

השארת תגובה