הדסה עין כרם: מצטרפים ללומדי 'הדף היומי'

ביוזמת רב המרכז הרפואי 'הדסה' הרב משה קליין יתחילו ב'הדסה' את הדף היומי – הרב קליין: זכות גדולה להיות שותפים ביחד עם כל עם ישראל בהתחלת לימוד הש"ס

הדסה עין כרם
הדסה עין כרם

ביוזמת רב המרכז הרפואי 'הדסה' הרב משה קליין יחלו במרכז הרפואי בלימוד דף היומי ביחד עם כל לומדי הדף היומי ברחבי העולם. השיעור יעובר מידי יום בבית הכנסת קפלן בשעה 18:00 על ידי רבי אליהו גוט.

הקמת השיעור היא נדבך נוסף בקשר שבין 'הדסה' לציבור שומרי התורה והמצוות, קשר שבא לידי ביטוי במהפכה שחולל הרב משה קליין בשנים האחרונות ב'הדסה' בכל הנושאים של הלכה ורפואה ושמירת שבת כשרות.

מענה מיוחד ניתן לנושא של טומאת כהנים כאשר בכל הכניסות למרכז הרפואי הוצבו  שלטים אלקטרונים שנועדו להודיע האם מותר לכוהנים להיכנס לבית החולים. בהופעת הכיתוב "רפואה שלמה" יכולים הכוהנים להיכנס לבית החולים. במקרים שבהם יש חשש מטומאה מופיע הכיתוב "אזהרת כוהנים".

לאחרונה הוקם קו המידע הטלפוני שדרכו יוכלו כל שומרי התורה והמצוות המבקרים או המאושפזים במרכז הרפואי לקבל את כל המידע על כשרות שבת טומאת כוהנים תפילות וכל הדברים הנצרכים לשומרי תורה ומצוות בבית החולים.

רב המרכז הרפואי הרב משה קליין: 'זכות גדולה היא להיות שותפים ביחד עם כל עם ישראל בלימוד הדף היומי. מה נהדר היה המראה של כל קהילות ישראל יחדיו חוגגים את שמחת סיום הש"ס. עכשיו ישנה הזדמנות חדשה להתחיל מבראשית-מהתחלה לאלו שלא זכו לסיים ועל אחת כמה וכמה לאלו שזכו לסיים. אני קורא לכל מי שחשקה נפשו בתורה מהרופאים צוות בית החולים המאושפזים ובני המשפחות, ליטול חלק בשיעור המיוחד הזה ובזכות התורה הקדושה יזכו שהצוות הרפואי יהיה שליח טוב לעשות שליחתו ולרפא את החולים ממחלתם'.

השארת תגובה