גם ב'העדה החרדית' סיימו את השס

סעודת היארצייט במלאת שלוש שנים להסתלקותו של הגה"צ רבי נפתלי הירצקא פרנקל זצ"ל בעל "אמרי בינה" וחבר בד"ץ 'העדה החרדית'. בסיום הש"ס כובד בנו הרה"צ רבי אהרן שמואל פרנקל

השארת תגובה