הגנת 'תום לב' בתביעת 'לשון הרע'

עורך דין נועם קוריס
עורך דין נועם קוריס

שאלה: האם ניתן להגיש תביעת הוצאת דיבה ולשון הרע בגין חקירת משטרה או תלונה שמישהו הגיש נגדי במשטרה ?

תשובה: סעיף 15 (8) לחוק איסור לשון הרע קובע, כי קיימת הגנה למי שפעל בתום לב בהגשת תלונה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בעניין המשמש נושא התלונה. משמעות הדבר היא שאם התלונה במשטרה הוגשה בחוסר תום לב- ניתן להגיש תביעת לשון הרע בגין תלונת השווא.

 

שאלה: אני ומספר חברים רוצים לקדם רעיון חברתי מסוים ומתלבטים האם להקים לשם כך עמותה או תנועה, מהו ההבדל בין עמותה לבין תנועה?

תשובה: עמותה הינה תאגיד לכל דבר ועניין, לצורך הקמת עמותה יש לשלם אגרה לרשם העמותות ובקשה לרישו עמותה שתוגש לפחות על ידי שבעה בני אדם, מייסדי העמותה. להבדיל מעמותה, לצורך הקמת תנועה לא נדרש לשלם כל אגרה ואין צורך להגיש בקשה לרשם העמותות או לגייס מינימום של חברים בתנועה.

 

שאלה: איך ניתן לחייב הפעלת מעלית בבניין כמעלית שבת בבניין שבו חלק מהדיירים חילוניים?

תשובה: סעיף 59ז. לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969 (בתים משותפים) עוסק בעניין הפעלת מעלית כמעלית שבת וקובע כך: "בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבו מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת".

 

שאלה: נחקרתי לפני כשנה במשטרת ישראל וקיבלתי בדואר מכתב לפיו המשטרה החליטה שלא להמשיך ולחקור בעניין, מה בעצם אומר המכתב הזה מהמשטרה?

תשובה: לאחר חקירה פלילית יכולות המשטרה או הפרקליטות להגיש כתב אישום או לגנוז את התיק באמצעות אחת או יותר מעילות הגניזה הקבועות בחוק. עילה ראשונה, העדר אשמה פלילית משמעה שהמשטרה חקרה את התיק והגיעה למסקנה מחומר הראיות שנאסף לכך שלא בוצעה שום עבירה פלילית. עילה זו מוחקת את התיק לאלתר מהרישום הפלילי.

עילה שנייה, העדר ראיות להעמדה לדין, כלומר בסיום החקירה הגיעה המשטרה או הפרקליטות למסקנה שהראיות שהצטברו בתיק אינן מספיקות בכדי להצדיק הגשת כתב אישום. רישום זה נמחק מהרישום הפלילי בתוך 5 שנים.

עילה שלישית, העדר עניין לציבור משמעו שבנסיבות כלל התיק החליטה המשטרה או הפרקליטות שלא להמשיך לעסוק בתיק שכן אין אינטרס ציבורי לעסוק בתיק זה, בין אם לאור נסיבות העבירה לכאורה ובין עם בנסיבות המיוחדות של המעורבים או בשל ענייני מדיניות הרשות התובעת. רישום זה גם הוא נמחק מרישומי המשטרה מקץ 5 שנים.

שאלות למדור ניתן לשלוח בפקס: 077-7060059 ו/או במייל kurislaw@gmail.com

עו"ד נועם קוריס מייסד משרד נועם קוריס ושות' בשנת 2004. משרד עורכי דין נועם קוריס ושות' עוסק במשפט מסחרי מאז שנת 2004. עו"ד נועם קוריס בעל תואר מסטר במשפט מאוניברסיטת בר אילן.

השארת תגובה