1,630,960 ש"ח קנס ל'אפיקים' בגין אוטובוסים לא מורשים

המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 1,630,960 שקל על חברת אפיקים שירותי תחבורה מתקדמים, בגין שלוש הפרות נפרדות של ההוראות למניעה ולצמצום זיהום אוויר מציי רכב כבד מתקוף חוק אוויר נקי, תשס"ח 2008.

בביקורת שערכו בחברה מפקחי היחידה למניעת זיהום אוויר מתחבורה במשרד להגנת הסביבה נמצא, כי יש ברשות החברה 12 כלי רכב כבדים (אוטובוסים) מתקן יורו 2 – זאת, בניגוד להוראות – ובכך תרמה החברה באופן שיטתי לזיהום האוויר באזורים מאוכלסים.

במועד הביקורת, החברה לא הכשירה את כל 800 נהגיה לנהיגה חסכונית, כנדרש בהוראות. נהיגה נכונה וחסכונית יכולה לחסוך עד 15% מפליטת הזיהום מהאוטובוסים.

בנוסף, למרות המצוין בהוראות, חברת אפיקים לא הגישה למשרד להגנת הסביבה בזמן את הדוח השנתי, הכולל מידע ונתונים מדויקים על מספר כלי הרכב שברשותה לפי תקן יורו; חישוב פליטת חלקיקים ממוצעת מכלל כלי הרכב בצי; סיכום של פניות הציבור שהתקבלו בנושא עשן; סיכום נתונים בדבר ביצוע הכשרה לנהיגה חסכונית. בעקבות חוסר הדיווח, ניתן לחברה ארכה להגשת הדוח אך למרות זאת, ולמרות ההתראות – החברה הגישה את הדוח באיחור של כשנה.

יתרה מכך, החברה לא העמידה לעיון הציבור את הדוחות השנתיים שלה ולא פרסמה אותם באתר האינטרנט שלה כמתחייב מההוראה. בשל כל הנסיבות, הטיל יצחק בן דוד, סמנכ"ל בכיר לפיקוח ואכיפה במשרד להגנת הסביבה את העיצום הכספי על החברה.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך בפעולות האכיפה וישתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לשמור על בריאות הציבור ועל הסביבה, ולמנוע מפגעים.

השארת תגובה