לראשונה בהיסטוריה, לישועה מעל הטבע

מנין מיוחד בביתו ובראשותו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א באשמורת הבוקר של זאת חנוכה עבור תורמי 'קופת העיר'

מנין גדולי הדור בבית הגרח קניבסקי
מנין גדולי הדור בבית הגרח קניבסקי

התרגשות מיוחדת לקראת המעמד המיוחד, לישועה מעל הטבע, בו יתכנסו גדולי הדור שליט"א בביתו ובראשותו של רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א בצוותא עם רבני 'קופת העיר', שיקיימו את המעמד במנין בשליחות תורמי 'קופת העיר', בזמן הקדוש והמסוגל, באשמורת הבוקר של זאת חנוכה.

המעמד המיוחד מתקיים כחלק מהמאמצים של 'קופת העיר' לתורמיה, בצירוף הזכות של להביא אור למשפחות נזקקות בימי החנוכה, וכפי שנתקבל בכל תפוצות ישראל שהם ימי צדקה וחסד, ועל ידי הצדקה מביאים אור ל-4000 משפחות מכל ישוב ועיר בארץ הקודש.

במנין הקדוש שיתכנס אי"ה כשליחיהם האישיים של תורמי 'קופת העיר' ישתתפו הגר"י זילברשטיין שליט"א, הגר"ש בעדני שליט"א, הגר"ש גלאי שליט"א, הגר"ז ברלין שליט"א, הגר"ש שטיינמן שליט"א, הגרש"א שטרן שליט"א, הגרמ"ש אדלשטיין שליט"א, הגרי"ש קנייבסקי שליט"א, הגר"נ זוכובסקי, הגרח"י משקובסקי שליט"א, הגרי"א דינר והגרא"ד אפשטיין שליט"א, שיעתירו בצוותא על תורמי 'קופת העיר'.

המעמד המיוחד מהווה הזדמנות נדירה להיוושע בס"ד למעלה מדרך הטבע ביום הגדול והקדוש זאת חנוכה, בצירוף הזכות של תורמי 'קופת העיר' להשתתף במעמסה העצומה להאכיל את רבבות הנפשות המצפות לכך בתקופת החנוכה, ויסייעו להביא אור לבתיהם החשוכים.

שמות לתפילת מנין גדולי הדור, ניתן להעביר במוקד שבבית רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א רח' רשב"ם 23 בני ברק, במוקדי הקופה או במוקד הטלפוני 1800-39-47-47. כמו"כ ניתן להצטרף באמצעות הדוא"ל office@kupat.org, באתר המאושר של קופת העיר, או בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'.

השארת תגובה