למכירה: חת"ם סופר בכתב יד

החת"ם סופר
החת"ם סופר

כתב היד שלפנינו מכיל דרשה אחת לראש השנה ולשבת תשובה ונדפס בספרי דרשותיו המפורסמים. מעניינת במיוחד הסיומת של הדרשה. שם מסביר רבינו החת"ס כי האריך להמתיק העניין מאחר והיה מדובר כי בערב יוהכ"פ, או ביהוכ"פ עצמו, תערך הכתרה למלך והדבר יגרום לביטול כמה ממנהגי ישראל בימים הקדושים 'וב"ה שנדחה הדבר ולא הוצרכנו לכך'. הכוונה ככל הנראה להכתרתו של פרדינאנד הראשון, (לימים קיסר אוסטריה) למלך על הונגריה. (וראו בספר 'מנהגי רבותינו והליכותיהם' תיאור ארוך מבת החת"ס, הרבנית שמחה לעהמאן על הנעשה באותם זמנים. ושם היא מספרת שהכתרה נדחתה עד אחרי סוכות.

מוצע כעת למכירה בבית המכירות אוצרות ביום חמישי, 19.12.19, 19:00 (שעון ישראל) בפנינת חמד רח' שמגר 21 ירושלים.

רבינו החתם סופר (תקכ"ג-ת"ר), נולד בפרנקפורט בשנת תקכ"ג וקיבל את חכמתו מרבני וחכמי העיר ובייחוד מהגה"ק רבי נתן אדלר. בשנת תקל"ב הגיע לפרנקפורט הגה"ק רבי פנחס הורוויץ, בעל ההפלאה, והחת"ס נעשה לתלמידו. לימים ראה החת"ס ברבי נתן אדלר וברבי פנחס הורוויץ את רבותיו המובהקים. בהמשך התמנה החת"ס לראש ישיבה ולרב בכמה מערי מורביה ולאחמ"כ בהונגריה, עד שהתמנה לרב בפרעשבורג ושם כיהן ברמה במשך למעלה משלושים שנה.

בדורו היה החת"ס תל תלפיות הן לתלמידים הרבים שהגיעו לישיבתו והן לפוסק במאות רבות של שאלות שהגיעו לפניו מרחבי הפזורה היהודית האשכנזית. תשובות אלו וכן הגהותיו לשו"ע, הפכו לאבן יסוד בפסיקה המאוחרת.

בד בבד נודע החת"ס כיוצר מופלא בתחום האגדה. דרשותיו הרבות שהתפרסמו מפליאות בסגנון הייחודי, בין השאר בכך שהוא נוטה לפרש פסוק אחד או מימרא אחת בכמה פנים שונות 'כפטיש זה המתחלק לכמה ניצוצות'. כאשר ניתן ללמוד גם בפריט שלפנינו.

נוסף על כל אלו טבע החתם סופר חותם מובהק במלחמתו עם המשכילים ומחוללי הרפורמה בזמנו. וקבע את המשפט המפורסם 'חדש אסור מן התורה'. מלחמה זו הפכה את החת"ס לאחד המשפיעים הגדולים על צביונה של היהדות החרדית בדורות האחרונים.

דף גדול 41*25 ס"מ ומכיל 94 שורות.

 

השארת תגובה