תיעוד: שמחת בית ויז'ניץ

שבת קודש פרשת תולדות נערכה בצל הקודש ברוב עם הדרת מלך, לאחר שכל קהלא קדישא הדין נאספו לקראת השמחה המרוממת שבת אופריף לנכד האדמו"ר מויז'ניץ, החתן שלמה זלמן נ"י, ליל שבת קודש ניגש לפני העמוד המחותן הרה"ג ר' משה מרדכי כ"ץ, לכה דודי הושר בנוסח יו"ט, ב'והיו למשיסה' רקד האדמו"ר עם החתן.

בשעה 9:30 נכנס האדמו"ר לטיש שערך למשך חמש שעות, בדא"ח הרחיב האדמו"ר באופן הראוי להתכונן לקראת חנוכה הבעל"ט, ב'צוויטע טיש' שוררו ניגוני שמחה לרגל האופריף, בשמועס הרחיב האדמו"ר בענין לעבוד את ה' בשמחה, ולא ח"ו ליפול לעצבות ומרה שחורה כי זה הוא תחכומות היצר הרע, כן שוררו 'שבח יקר וגדולה'.

ביום השבת השתתפו בני וחתני הרה"צ ר' מנחם ארנסטר, הרה"ג ר' ישראל ארנסטר נגש לשוכן עד, הרה"ג יעקב שמשון ארנסטר נגש לשמו"ע, הרה"ג בנציון מיזליש לתפילת מוסף, החתן התכבד בעלייה כהן ע"י המקהלה ביעמוד יעמוד כנהוג. לאחר מוסף התפללו מנחה, ומיד אחר מכן התקיים קידושא רבה, לכבוד השמחה.

בשעה היעודה נכנס האדמו"ר לסעודה שלישית. בדברי אלוקים חיים שח האדמו"ר בענין שבח והודיה להשי"ת, בבחי' הודאה על ובקשה על העתיד. לאחר כן היה מעריב והבדלה.

קול רנה וישועה באהלי צדיקים

בשעה 11:00 נכנס האדמו"ר לשמחת הפאר שפיל, שהתקיים בהיכל הגדול בתופים ומחולות, שוררו למשך זמן ממושך ניגוני שמחה וששון, כן הושך כמה וכמה לחנים חדשים שחובר ע"י חברי המשוררים.

האדמו"ר מבעלזא הגיע להשתתף בשמחה ושהה במשך רוב השמחה, האדמו"ר מויז'ניץ שר אודה ה' בכל לבב, כנהוג בשמחת פאר שפיל, לאחר כן רקדו ניגוני שמחה ענבי הגפן ועוד.

הר"ר שלמה גרוס התכבד בגראמען לכבוד שמחת חתן, לאחמ"כ רקד החתן עם האדמו"ר מבעלזא, והאדמו"ר מויז'ניץ רקד למשך זמן ארוך עם האדמו"ר מבעלזא יחד עם משפחת המלוכה.

בשמחה השתתפו רבנים ואישי ציבור: הרה"צ אהרן מרדכי רוקח, הרה"צ יוסף באב"ד, בנו וחתני הרה"צ מנחם ארנסטר, הרה"צ זאב ארנסטר אב"ד מאור החיים, הרה"צ אליעזר ארנסטר רב מאור חיים צפת, הרה"צ יעקב מרדכי הגר, הרה"ג שלמה פולק אב"ד בית חלקיה, הרה"צ חיים יהודה דייטש אב"ד חוג חתם סופר פתח תקוה, הרה"ג אהרן שפירא רב פרדס כץ ב"ב, הרה"ג מרדכי גלבר אב"ד מונקאטש, הרה"ג אהרן טויסיג, הרה"ג זלמן רוזנבוי, הרה"ג יצחק מאיר באבד.

עסקנים ואישי ציבור.

שמחת הפאר שפיל הסתיימה בריקודים בהיכל הישיבה עם תלמידי הישיבה.

השארת תגובה