"אפשר להיכנס עם כלב נחייה לכותל?"

שו"ת חדש ומרתק לגאון רבי שמואל רבינוביץ' • האם הכספים שבין האבנים הם הקדש? האם חתן או סנדק פוטרים מ'תחנון' את כל המניינים? והאם ראוי לקבוע מזוזה בקבר יוסף הצדיק?

ב. עצרת מרכזית בכותל המערבי (15)
ב. עצרת מרכזית בכותל המערבי (15)

ספר חדש לרב הכותל והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ', ובו תוכן עיוני ופלפולים תורניים בשאלות שנערמו על שולחנו, על ידי מתפללים ומבקרים שבאים אל הכותל המערבי ואל המקומות הקדושים לשפוך צקון לחשם לפני בורא עולם, ומתעוררות אצלם שאלות הלכתיות כיצד יש לנהוג במקום הקדוש הזה. הספר, שו"ת שערי ציון, הינו למעשה ספר שלישי מתוך סדרת שו"תים נרחבת של הרב.

הכותל המערבי, מחד מקום התפילה הקדוש ביותר לעם היהודי, ומאידך "בית תפילה לכל העמים", יוצר שאלות הלכתיות ייחודיות, כיצד יש לנהוג בכבוד הראוי ל"בית אלוקים" – "שער השמים".

כך למשל נשאלת השאלה לאיזה כיוון יש להתפלל בעומדנו לפני הכותל המערבי, האם ראוי לצדד כלפי המקום המוחזק כקודש הקודשים, או שמא לעמוד ישירות אל מול הכותל? מה דינם של כספים המונחים בין אבני הכותל? האם דינם ככספי הקדש, או שמא יש לחוש שהכספים הללו הונחו על ידי נכרים, ואם כן – כיצד יש לנהוג בהם?

עיוור המשתמש להילוכו בכלב נחיה, ובלעדיו אין הוא יכול לכוון את צעדיו, האם יכול הוא להיכנס בחברת כלבו אל רחבת הכותל? האם מותר להיכנס לחלל שער וורן, או להיכנס ברכב לרחבת התפילה בכותל המערבי?

לפני כשנה וחצי נפלה ממקומה אבן מאבני הכותל המערבי, מה דינה? כמו גם מה דינה של אבן שנלקחה מהכותל המערבי לתצוגה? מה דינם של תפילין שנשכחו ברחבת הכותל והונחו במחלקת האבידות שבמקום, האם מותר להשתמש בהן? האם מותר למתפללי בית כנסת להתפלל אל מול תמונת הכותל המערבי הקבועה בכותל המזרח שלהם?

עוד דן רב הכותל המערבי בדיני תחנון בכותל המערבי, לדוגמה: כשיש חתן ואינו מתפלל במניין. הנוהגים לא לומר ביום בר מצווה, מה לעשות כאשר יש באחד המניינים סנדק או בעל ברית לגבי מניינים אחרים המתפללים בסמוך?

אך לא רק ענייני הכותל המערבי נידונים בהרחבה, אלא גם עניינים הנוגעים במישרין או בעקיפין גם לשאר המקומות הקדושים. כגון, האם מותר להתפלל בטלית ותפילין בקברי צדיקים, או שמא יש בכך משום "לעג לרש"? האם מותר למכור ספר תורה שנפסל למוזיאון של גויים, כאשר יציגוהו שם בכבוד הראוי?

האם יש מקום לקבוע מזוזה בפתח הציון שעל קבר יוסף בשכם? מה לעשות כאשר איש תימהוני כתב את שם ד' על מדרגות קבר הרשב"י?

עוד נידונים בספר ענייני תפילה רבים, כגון האם מותר לאדם להתפלל כאשר הוא עומד על גבי כסא? ומה יעשו חסידים הבאים לראות את רבם בתפילתו בכותל המערבי ורוצים לעמוד על במות התפילה? ומה הדין בעת שאדם העומד במניין אחד, שומע קדיש וקדושה ממנין אחר, כיצד עליו לנהוג? והאם מותר להוסיף קרואים בקריאת התורה ב"שני וחמישי" בטקסי בר מצוות?

על כל השאלות הללו, ועוד רבות, משיב הגאון הרב שמואל רבינוביץ' בדרכו המיוחדת, כשהוא יורד ומעמיק תחילה אל שורשי הדברים ומקורותיהם, ובד בבד, נדבך אחר נדבך, הוא פורס בשיטתיות את היריעה בליבון מקיף של הנושא כולו, בידיעה רחבה ומעמיקה ובשפה בהירה וקולחת – עד למסקנת ההלכה ולתשובה היוצאת מן הדברים.

השארת תגובה