תיעוד: פתיחת התלמוד תורה 'פני מנחם'

במעמד מרגש נחנך התלמוד תורה החדש "פני מנחם – בית טייטלבוים" בירושלים עיה"ק. תלמוד התורה של הקהילה המתגבשת תחת הנהגתו של ראש הישיבה הגר"ש אלתר

המוסד התורני השלישי של הקהילה המתבסס בימים אלו (אחרי ה'ישיבה־קטנה' ו'הישיבה־גדולה'), ומהווה צעד של התבססות הקהילה.

המעמד נפתח בקביעת מזוזות, אותן קבעו הגר"ש אלתר והנדיב מנדי טייטלבוים, והמשיך באירוע רב רושם לתלמידי התלמוד תורה והוריהם .

בפני הציבור נשאו דברים: מנכ"ל המוסדות ישראל מרדכי צישינסקי, שהזכיר: הדרך שעברה הקהילה ואת השמחה ביום הזה כשזוכים להתבסס בבניין של קבע; המנהל הרוחני של החיידר הרב שמואל בראון, שדיבר על הסייעתא דשמיא שבהקמת הת"ת, והקביל בין "הנחת אבן הפינה" למשפט אשר טבע ראש הישיבה עם הקמת הקהילה: "דא וועט זיין א'אמת'ע וארימע ווינק'ל".

את המשא המרכזי באירוע נשא הראש ישיבה הגר"ש אלתר.

כמו כן נשאו דברים הנדיב מנדי טייטלבום, בשם המשפחה, שסיפר על הקשר ההדוק של אביו יצחק דוד עם האדמו"ר הפני מנחם זצוק"ל; והמלמד ר' שמואל יוסף שלאס, העומד על צעירי הצאן באמנות מיוחדת, אשר ציין את גודל המעמד וההתעלות שאוחזת בכולם, ואת האווירה הנפלאה והשמחה השוררת בין כותלי הת"ת.

לאחר מכן עברו הילדים בסך בשירת 'אנא עבדא דקודשא בריך הוא' ו'תורת ה' תמימה', לקבל מידו של ראש הישיבה סידור מיוחד שהודפס לרגל המעמד עם מיני מתיקה מידי האחים בני משפחת טייטלבוים. האירוע ננעל בריקודי שירה של קהל ההורים הנרגשים יחד עם צוות הת"ת.

השארת תגובה