הקו הירוק בדרך לגבעת שאול

רכבת קלה
רכבת קלה

הקו הירוק של הרכבת הקלה ינוע בין קמפוס הר הצופים ובין שכונת גילה ויהפוך את בירת ישראל לעיר הראשונה שבה פועלת רשת רכבות קלות, שתשרת כ- 400 אלף נוסעים ביום. עבודות התשתית של הרכבת מהוות מבחינת עירית ירושלים, משרד התחבורה, חברת מוריה וצוות תכנית אב לתחבורה, שעת כושר להביא להתחדשות עירונית אמיתית של שטחי הציבור בעיר, לשיפור  הנגישות והבטיחות של כל משתמשי הדרך ולייצר הזדמנות לשיפור מהותי באיכות החיים והסביבה.

אזור גבעת שאול מהווה מתחם בו מתקיים עירוב שימושים עירוני אמיתי, הכולל מסחר, תעסוקה ותעשייה ולכן שילוב הרכבת הקלה במתחם ישנה את המציאות העירונית באופן מהותי".

עבודת התשתית לקראת הנחת המסילות של הקו הירוק ברשת הרכבות הקלות בירושלים, אשר מבוצעת על-ידי חברת מוריה – נמשכות. בימים אלה החלה העבודה לאורך הרחובות כנפי נשרים, ימין אבות והרב צבי יהודה. העבודות צפויות להימשך כשלוש שנים שלאחר מכן יונחו המסילות ויבנו תחנות כל-ידי זכין הרכבת.

במסגרת העבודות יתבצעו עבודות פיתוח ותשתיות, הכוללות חידוש ושדרוג תשתיות חשמל, מים וביוב, פיתוח וגינון סביבתי וחידוש פני הרחוב והשטחים הציבוריים. בשלב הראשון לעבודות לא צפויים שינויים בנתיבי והסדרי התנועה באזור.

על עבודות התשתית:

העבודות יתבצעו לאורך הרחובות כנפי נשרים, ימין אבות והרב צבי יהודה. בשלב הראשון לעבודות יוצבו גדרות בגבולות  הפרויקט. מלבד הצבת הגדרות, לא יהיו שינויים בהסדרי התנועה.

במקביל להצבת הגדרות, יורחב מעגל התנועה בכיכר הכניסה להר נוף, ברחוב הרב מאיר אלפיה. בתום העבודות יהיו במעגל התנועה שני נתיבים, במטרה להקל על עומסי התנועה באזור.

העבודות יתבצעו בימים א-ה בין השעות 07:00-19:00 ובימי שישי לפי הצורך. במקרה בו יהיה צורך לבצע עבודות לילה, תימסר הודעה מוקדמת לתושבי האזור.

הסדרי התנועה נשמרים:

בשלב הראשון לעבודות יישארו שני נתיבי נסיעה לכל כיוון. עם זאת, חלק ממקומות החניה לאורך הרחובות כנפי נשרים, ימין אבות והרב צבי יהודה ייגרעו והאכיפה באזור תתוגבר. הנהגים מתבקשים להיאזר בסבלנות לנוכח תנועת כלי עבודה כבדים שתיתכן באזור ולציית להוראות החניה החדשות.

קווי התחבורה הציבורית באזור ימשיכו לפעול כסדרם.

השארת תגובה