צה"ל: גם ה'מחנה' מתכונן ל'מסדר'

בצה"ל מסדרים את השטח
בצה"ל מסדרים את השטח

היום (א'), בסיכומו של תהליך מקיף בן חצי שנה, אשר במסגרתו נערכו ביקורות במחנות צה"ל השונים, תחל ביקורת פורום המטה הכללי לבדיקת שיפור החזות והנראות של מחנות צה"ל- ביקורת זו מהווה את שיאו של תהליך המוכנות.

המסדר יערך בראשות ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, בהשתתפות פורום המטה הכללי ומפקדים בדרגת תת-אלוף.

במסגרת התהליך המקדים, מונו צוותי פעולה לבדיקת המחנות והכנת התהליך. בכל צוות בדיקת מחנות צה״ל חברים אלוף ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף, אשר נבחרו להוביל את המשימה מתוך כלל האגפים והזרועות.

הביקורת כוללת מסדרים במחנות צה"ל, שיחות עם מפקדי היחידות, סיור של צוותי הביקורת במוסדות היחידה ושיחת מפקדים וחיילים.

בין המחנות הכלולים בביקורת, מחנות קבע, מחנות ההדרכה, מחנות האימונים והמחנות המבצעיים בצה״ל.

הפרמטרים הנבחנים בביקורת הינם: נראות וחזות, משקיות המחנה, בטיחות, אבטחה, יזמות וחדשנות בתחומי המחזור והאקולוגיה.

לאחר סיכום הביקורת ושקלול הציונים, יוצגו ממצאי המסדר עם המלצות למועמדות היחידות לפרסי הרמטכ״ל.

בשלב הבא, הצוותים ידרגו את המחנות העומדים בקריטריונים וביצעו את קפיצת המדרגה הגבוהה ביותר במוכנות למסדר הרמטכ״ל.

צה"ל ימשיך לפעול לשיפור התשתיות, הנראות והחזות של מחנות צה"ל ומוצביו.

השארת תגובה