מוכנים? חתונת בית ויז'ניץ

מאות חסידים יצטרפו אל האדמו"ר מויז'ניץ בנסיעתו לארצות הבירת שם יחגוג את נישואי נכדו • כאן בישראל תתקיים שבת 'אופרוף' – מוקדמת מהרגיל

חסידי ויזניץ מתכוננים זה כבר שבועות לקראת השמחה הגדולה שמחת נישואי נכד האדמו"ר מויזניץ, החתן בנו בכורו של הרה"ג יואל משה מרדכי כ"ץ חתן האדמו"ר, ובן האדמו"ר מוויען, עם הכלה נכדת גאב"ד סערדהלי.

סדרת האירועים תחל עוד בארה"ק בהשתתפות המחותן והחתן, בשב"ק פרשת תולדות תיערך שבת אופריף בבית המדרש הגדול ויז'ניץ.

במוצ"ש תיערך שמחת הפארשפיל בתופים ובמחולות בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים, אישי ציבור וקהל רב.

בימים שלאחמ"כ יסע האדמו"ר מויז'ניץ לתפילת רבים בכותל המערבי בהשתתפות קהל חסידיו.

ביום א' פרשת ויצא יצא האדמו"ר בראשות מאות מהחסידים לארה"ב להשתתף בשמחת החתונה שתתקיים באולם הגדול ניו יוטרעקס עוו. בבארא פארק. האולם הענק מוכשר בימים אלו לקליטת אלפי החסידים והאוהדים אשר צפויים להשתתף בשמחה הגדול ויען, ובראשם אדמורי"ם, רבנים ואישי ציבור.

האולם הגדול של החתונה ישמש גם כהיכל הענק לתפילות שבת והטישים בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א, במוצ"ש צפוי להתקיים במקום שמחת השבע ברכות המרכזי.

כמו"כ ערב לפני החתונה יתקיים באולם הגדול מעמד החתן מאהל כמנהג בית ויז'ניץ.

יצויין כי התרגשות מיוחדת בארה"ב לקראת השבת הגדולה, מאחר ובפעם הקודמת אשר שבת האדמו"ר בבארא פארק היה לפני כשבע שנים בשבת הבר מצווה לחתן, אלפים מתושבי בארא פארק צפויים להשתתף בטיש ליל שבת.

עסקני בית ויז'ניץ בארה"ב, מתכוננים לקראת הנסיעה הגדולה בהכנות לוגיסטיות הכוללת אירוח מאות החסידים מארה"ק באש"ל מלא, לשם כך הושכר אולם ענק והוכשר ללינה, ארוחות יום חול יינתן לאורחים בבית המדרש ויז'ניץ בבארא פארק.

האדמו"ר צפוי להתאכסן בבית הרה"ח חיים לייב רוזנברג בבארא פארק.

השארת תגובה