המבקר: "אין אפשרות לדעת מי יכהן בממשלה"

מבקר המדינה בתגובה לעתירת התנועה לטוהר המידות לבג"צ נגד מינויים של 3 מבין חברי הוועדה בטענה לזיקה וקירבה אישית לראה"מ נתניהו

אנגלמן
אנגלמן

מבקר המדינה לבג"ץ בתגובה לעתירת התנועה לטוהר המידות מתייחס לטענות לניגוד עניינים של שלושה מבין חברי ועדת ההיתרים שמואל סלבין, עדן בר טל, וד"ר אסתר לוצאטו, שאפשרו לראש הממשלה לקבל הלוואה מקרוב משפחתו. כאשר לטענת התנועה לשלושה זיקה לרה"מ שמעלה חשד לניגוד עניינים.

בהודעת המבקר נכתב, כי טענות "התנועה לטוהר המידות" נגד מינוי חברי ועדת ההיתרים הן טענות סרק ואינן רלוונטיות, היות שכל חבר ועדה מצהיר על היעדר זיקה אישית, ובמקרה הצורך חותם על הסדר ניגוד עניינים, כך שהוא אינו יכול לדון בנושאים של מכריו".

לדברי המבקר, "הפרקטיקה הנוהגת במשרד מבקר המדינה היא שלאחר מינויים של חברי ועדת ההיתרים, מתבקשים החברים להגיש 'הצהרה בדבר זיקה', שעניינה, בין היתר, זיקה אישיות, עסקיות, מפלגתיות וכן הלאה, לחברי ממשלה. מטרת הליך זה היא יצירת תשתית לעריכת הסדר ניגוד עניינים למי מחברי ועדת ההיתרים".

המבקר אנגלמן מוסיף, כי "חברי הוועדה אינם יודעים מראש מיהם האנשים שיכהנו כחברי ממשלה, ולכן לא ניתן לבחון מראש בקשות קונקרטיות לניגוד עניינים ובחירתם נעשתה בהתאם לתנאי הכשירות הקבועים בכללים, לאחר בדיקה עם היועץ המשפטי של מבקר המדינה, ולאחר שהאחרון בחן את התאמתם של המועמדים לשמש חברי ועדת היתרים תוך שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים".

כזכור, בתנועה לטוהר המידות טענו לניגוד עניינים בין חברי הוועדה ועתרו בענין לבג"ץ בטענה לפגיעה באמון הציבור.

בעתירה נטען עוד, כי בהחלטה למנות את השלושה, נפל פגם מהותי בהליך המינוי, כי קיימים שיקולים זרים במינוי וכי מדובר בחוסר סבירות קיצוני של ההחלטה, הפוסלים אותם מלכהן בתפקיד זה.

תגובה אחת
  1. מה שמעניין את טוהר המידות זה להלחם בימין ובנתניהו. תנועה שהוקמה למטרה זו בלבד

השארת תגובה