בג"צ דחה עתירתו של רוצח רנה שנרב ז"ל

בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק דחה בימים אלו עתירה של המחבל העומד למשפט בעניין פיגוע הטרור בו נרצחה רנה שנרב ז"ל.

נועם קוריס
נועם קוריס

העתירה עניינה מניעת מפגש עם עורך דין, מכוח צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (אזור יהודה ושומרון) (מספר 1651), תש"ע-2009.

בנוסף, נתבקש בעתירה כי יינתן פירוט מלא לגבי אופן התנהלות החקירה בעניינו של העותר והשיטות שננקטו כנגדו.

בית המשפט הקדים ואמר כי הסיטואציה שבפניו אינה שגרתית. העותר נעצר ביום 25.9.2019 והועבר לחקירת שב"כ. מאז יום 28.9.2019 אושפז העותר בבית חולים במצב קשה, כשהוא מורדם ומונשם לסירוגין. בדו"ח הרפואי שהונח בפני בית המשפט נכתב, בין היתר, כי העותר התקבל לאשפוז בחשד לאירוע לבבי/ קונטוזיה לבבית, וכן אובחנה אי ספיקת כליות חמורה.

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:
עו"ד נועם קוריס – כותב בערוץ 7 על תביעה ייצוגית
עו”ד נועם קוריס – כותב במקור ראשון
עו"ד נועם קוריס כותב בערוץ 20

כפי שנמסר על ידי המשיב, מניעת המפגש היתה בתוקף מעת מעצרו והוסרה בשל מצבו הרפואי של העותר, ובאותו פרק זמן זכה לביקור של עורך דינו ושל רעייתו.

כיום, בעקבות שיפור מסוים במצבו הרפואי, ומאחר שהעותר חזר לתקשר, הוחלט להשיב על כנה את מניעת המפגש.

בהסכמת בא כוח העותר, עיין הרכב השופטים בחומר במעמד צד אחד וניהל שיג ושיח עם גורמי הביטחון.

בית המשפט השתכנע שמניעת המפגש אכן חיונית לביטחון האזור, והחומר שהוצג מדבר בעד עצמו.

באת כוח העותר טענה כי נמנע מעורכי הדין לתעד את מצבו הגופני של העותר, ולכך עשויה להיות השלכה לגבי טענות עתידיות לגבי אופן החקירה. אך כפי שנמסר, רופא של הצלב האדום בדק את העותר, לצד ובנוסף לבדיקות של הצוות הרפואי בבית החולים, כך שאין חשש לחוסר תיעוד רפואי לגבי העותר.

העתירה יוצאת מנקודת הנחה כי העותר היה נתון לעינויים קשים שהביאו למצבו הרפואי הקשה, עד כדי סכנת חיים ממשית. בנושא זה מתנהלת חקירת מבת"ן (מחלקה לבירור תלונות נחקרי שב"כ), ובית המשפט סבר כי ראוי להימנע מכל מסקנה ואמירה כל עוד לא הסתיימה החקירה.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

השארת תגובה